Kandidaten rectorverkiezing: "Hebben nog altijd voldoende steun"

Vanaf morgen kunnen kandidaat-rectoren aan de Gentse universiteit opnieuw hun kandidatuur indienen. De rectorverkiezing tijdens het vorige academiejaar leverde na 7 stemrondes geen winnaar op. Het duo Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe haalde toen telkens niet de verplichte tweederdemeerderheid. De stemprocedure is nu veranderd en het duo Van de Walle/Van Herreweghe stelt zich opnieuw kandidaat. “Wij hebben nog altijd voldoende steun”, zegt Mieke Van Herreweghe.

Rik Van De Walle en Mieke Van Herreweghe stellen zich opnieuw kandidaat bij de rectorverkiezingen aan de Universiteit Gent. Het kandidatenduo trok zich in juni na zeven stemrondes terug. Hoewel ze de meeste stemmen haalden, lukte het niet om de vereiste tweederdemeerderheid te halen. Maar beiden hebben er nog altijd zin in. Toch zijn er periodes van twijfel geweest, zei Van Herreweghe in De Ochtend.

“Wij zijn ook maar mensen. Uiteraard zijn we door een periode gegaan van ontgoocheling omdat we het niet gehaald hebben. Daarna kwam er een periode van twijfel. Moeten we nog verder doen? Moeten we het opnieuw proberen?”, erkent Van Herreweghe. Maar beiden voelen zich gesterkt door de steun die ze hebben gekregen. “We hebben steeds zo’n 58 à 60% gehaald”, verduidelijk Van Herreweghe, “dat is dicht bij de nodige twee-derde meerderheid. We voelden en voelen de steun van 60% van die kiezers en dat geeft ons het gevoel opnieuw te kunnen meedoen”.

“Kennen reilen en zeilen van de universiteit”

Van Herreweghe en Van de Walle hebben veel geleerd de voorbije periode. “Het was mentaal zwaar, maar zeer leerrijk”, verduidelijkt Van Herreweghe. “ We hebben alle geledingen in de universiteit bezocht, studenten, administratief- en technisch personeel, assistenten en professoren. We hebben veel geleerd over het reilen en zeilen in de universitaire gemeenschap. Waar men met bezig is, wat ze belangrijk vinden, wat de problemen zijn. Wij willen daar iets aan doen. We hebben beiden veel verantwoordelijkheidszin en zijn misschien wel de juiste personen om er iets aan te veranderen”.

Bluts in imago universiteit

Van Herreweghe ontkent niet dat wat vorig academiejaar allemaal gebeurd is, de 7 stemrondes en het modder gooien, het imago van de universiteit heeft geschonden. Maar dat heeft volgens haar met de procedure te maken. “Inhoudelijk hebben we ons altijd intern sterk gesteund gevoeld. Als we die steun niet hadden gehad, waren we nu geen kandidaten meer”.

Ze vindt dat ze een sterke inhoudelijke campagne hebben en ze blijven focussen op de inhoud. “Er is veel over de procedure gezegd”, vindt Van Herreweghe, “maar je moet spelen met de regels die er zijn. Je kan niet midden in het spel de spelregels veranderen”. Toch is ze opgelucht dat de procedure gewijzigd is en vooral de procedure korter is. Hoeveel tegenkandidaten ze zullen hebben, wordt volgende week duidelijk.

Gewijzigde stemprocedure

De verkiezingscyclus zal maximaal drie stemrondes omvatten. Welke meerderheid noodzakelijk is, hangt af van de stemronde en het aantal kandidaten.

  • Wanneer zich één duo kandidaat stelt, geldt de eis van de tweederdemeerderheid in de te behalen stemmen enkel in de eerste stemronde. Vanaf de tweede stemronde wordt dit een gewone gewogen meerderheid (helft +1).
  • Indien twee duo's zich kandidaat stellen, dan wordt de tweederdemeerderheid behouden in de eerste stemronde en wordt naar een gewogen meerderheid overgeschakeld in de tweede ronde.
  • Wanneer meer dan twee duo's kandidaat zijn, wordt de gewogen tweederdemeerderheid als eis om verkozen te worden behouden in de eerste stemronde. Enkel de twee duo's die het meeste stemmen behalen, gaan naar de tweede stemronde. In de tweede stemronde geldt opnieuw een gewogen tweederdemeerderheid. Vanaf de derde stemronde wordt dit een gewone gewogen meerderheid.