Sp.a wil ook inkomens uit binnenlands vermogen transparant maken voor de fiscus

SP.A wil dat de belastingen ook alle inkomsten uit binnenlands vermogen kennen. Vanaf 1 september kent de fiscus al alle inkomsten van Belgen uit buitenlands vermogen. SP.A heeft een wetsvoorstel klaar om dat ook te regelen voor binnenlands vermogen, zoals de opbrengsten van aandelen, obligaties en spaarboekjes. Banken zouden die informatie dan moeten doorgeven aan de fiscus. Zo is er geen discriminatie meer tussen inkomens uit arbeid en ander binnenlands vermogen, zegt SP.A-volksvertegenwoordiger Dirk Van der Maelen.

Dirk Van Der Maelen en Peter Vanvelthoven werkten een wetsvoorstel uit dat inkomsten uit vermogen transparant moet maken. Vandaag is dat enkel zo voor inkomsten uit arbeid. “Door ook de inkomsten uit vermogen transparant te maken, zal het fraudeniveau gevoelig dalen en de ongelijke behandeling tussen inkomen uit arbeid en inkomen uit vermogen kunnen worden weggewerkt”, zeggen Vanvelthoven en Van der Maelen. “Als het deze regering menens is om echt iets bij de grote vermogens te halen, dan doen we hen hierbij een constructief voorstel”, verduidelijken de twee Kamerleden. “Zonder transparantie zal ook de voorgestelde taks op effectenrekeningen een slag in het water zijn”, voorspellen ze.

"Maak inkomen uit grote vermogens transparant"

Vanvelthoven en Van Der Maelen zien niet alleen een groot verschil in belastingdruk tussen inkomsten uit arbeid en inkomsten uit financieel vermogen, maar ook een belangrijk verschil in transparantie ten aanzien van de fiscus. Lonen en wedden, maar ook vervangingsinkomens zoals pensioenen en uitkeringen zijn door de fiscus gekend via derde-partijrapportering. Wie zijn belastingen elektronisch invult, merkt dat de fiscus al heel wat bedragen zelf heeft ingevuld, bijvoorbeeld door informatie van werkgevers. Maar voor de meeste inkomsten uit vermogen is die transparantie er niet.

"België mag geen Panama voor Belgen zijn"

Vanaf september komt transparantie er wel maar dan alleen op internationaal niveau, voor buitenlandse vermogensinkomsten dus. De internationale standaard die dit jaar van kracht wordt als het gaat om automatische uitwisseling van inlichtingen tussen financiële instellingen, wil SP.A nu doortrekken naar eigen land. “Nu er transparantie komt over financieel vermogen in belastingparadijzen kan het niet de bedoeling zijn om van België een soort Panama voor Belgen te maken”, zeggen Van der Maelen en Vanvelthoven. En dus willen beide Kamerleden ook een rapportering door derden als het gaat om inkomens uit binnenlands vermogen.

"Rapportering door banken moet inkomen uit vermogen transparant maken"

Rapportering door derden betekent dat de inlichtingen over inkomsten aan de fiscus worden aangeleverd door anderen (de werkgever, de bank, …) en niet door de belastingplichtige zelf. Dat is vandaag al zo voor ons loon. De werkgever geeft de fiscus inzage in onze loonfiche. In de praktijk neemt de werknemer/belastingplichtige de gegevens van de loonfiche over in zijn of haar belastingaangifte. De automatische doorstroming van inlichtingen door derde partijen naar de fiscus willen Vanvelthoven en Van der Maelen nu ook invoeren voor de inkomsten uit vermogen.

Zo willen beide Kamerleden de ongelijke behandeling wegwerken van Belgische belastingplichtigen die respectievelijk inkomen uit arbeid en inkomen uit financieel vermogen genieten, voor wat de transparantie ten aanzien van de fiscus betreft. “Een betere kennis van alle inkomsten laat toe om een gerichter sociaal beleid te voeren. Zo kunnen we ook vermijden dat sociale tegemoetkomingen terecht komen bij mensen met hoge inkomens”, besluiten Van der Maelen en Vanvelthoven.

“In de meeste OESO-landen kent de fiscus de inkomsten uit arbeid en uit kapitaal van al zijn burgers”, zegt Van der Maelen. “In België kent de fiscus enkel de inkomsten uit arbeid en wij vinden dat ook de inkomsten uit kapitaal bij de fiscus moeten aangemeld worden door de banken. Net zoals bij arbeid er een vrijstelling is voor een eerste schijf van inkomen, zal er ook een vrijstelling zijn voor een eerste schijf van inkomsten uit kapitaal”.