Sterke stijging vrije beroepen dankzij vrouwen

Het aantal zelfstandigen in ons land is de afgelopen 10 jaar gestegen en dat komt vooral door de indrukwekkende toename van vrije beroepen. Zo is bijna 30 procent van alle zelfstandigen een vrije beroep. De stijging is vooral te danken aan de vrouwen.

Tussen 2006 en 2016 nam het aantal vrije beroepen met 63,5 procent toe, waardoor deze sector, na handel, de grootste vormt binnen de zelfstandige beroepen. De stijging is vooral te danken aan de vrouwen: 44,4 procent van alle vrije beroepers is een vrouw.

“Studierichtingen die toegang bieden tot een vrij beroep lokken al jaren steeds meer meisjes. Dat de meeste vrije beroepen fysiek minder zwaar zijn, speelt daarbij mee", zegt Christine Mattheeuws van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. “In het algemeen genomen durven vrouwen wat minder risico nemen dan mannen. Vrije beroepen zijn een pak minder conjunctuur gevoelig. Crisis of niet, er zullen altijd mensen zijn die ziek worden, met hun rug sukkelen, uit de echt scheiden of hun huisdier moeten laten vaccineren,’ aldus Christine Mattheeuws. Bovendien zien we de laatste jaren dat vrije beroepers meer en meer gaan samenwerken in zogeheten 'associaties'. Op die manier kunnen ze werk en privé beter met elkaar verzoenen.

Keerzijde van de medaille

In bepaalde vrije beroepen is er zelfs een meerderheid vrouwen actief. Dat is het geval bij de paramedici (73,8 procent), de apothekers (56,7 procent), de tolken, vertalers, publicisten en journalisten (51,1 procent), de tandartsen (50,8 procent), de wetenschappers (50,3 procent) en de dierenartsen (50,3 procent). Daarnaast is ook nog 47 procent van alle advocaten vrouw.

Al heeft de medaille ook een keerzijde: hoe meer aanbieders, hoe groter de concurrentie. En dus hoe groter het risico op financiële problemen en zelfs faillissementen. Midden juli werd dan ook een wet goedgekeurd die ervoor zorgt dat vrije beroepers vanaf 1 mei 2018, net als andere zelfstandigen, ook failliet kunnen gaan. Het is een beschermde maatregel waardoor vrije beroepen ook beter een faillissement kunnen afwenden.

Sector in volle ontwikkeling

De vrije beroepen zijn een sector in volle ontwikkeling. Op tien jaar tijd nam hun aantal met 63,5 procent toe, terwijl het totaal aantal zelfstandigen tijdens die periode met 20,5 procent toenam. Zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Het is de grootste sector na de handel. Omdat het aantal vrije beroepers jaar na jaar stijgt en de handel klappen krijgt, is het slechts een kwestie van tijd vooraleer de vrije beroepen het sterkst vertegenwoordigd zullen zijn.

Meest gelezen