100.000 Vlamingen niet in orde met bouwregels

Eén op de drie bouwdossiers is niet in orde met de regels rond energiezuinig bouwen. Dat klaagt de oppositiepartij Groen aan, nadat ze de cijfers van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein heeft kunnen inkijken. Die wijt het vooral aan een personeelstekort bij het Vlaams Energieagentschap.

Het is een ingewikkeld verhaal. Wie bouwt of verbouwt, moet rekening houden met heel strenge energieregels. Het gaat dan bijvoorbeeld om richtlijnen rond ventilatie en isolatie. Wie een bouwvergunning aanvraagt, moet ook een EPB-dossier opstarten, een onderzoek naar ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’. Als het dossier wordt geopend, maakt een onafhankelijk verslaggever een startverklaring. Na 5 jaar, of 6 maanden nadat de woning is opgeleverd, moet het dossier worden afgerond. 

En daar wringt het schoentje. Volgens cijfers die Vlaams parlementslid Johan Danen opvroeg bij minister van Energie Tommelein, zouden bijna 100.00 dossiers niet in orde zijn. Bij zo’n 75.044 dossiers is er nooit een startverklaring ingediend, bij 18.990 anderen is het dossier nooit correct afgerond. Het kabinet van minister Tommelein nuanceert. Volgens hen zijn heel veel dossiers dubbel aangemaakt, of is het uiteindelijk nooit tot een bouw gekomen, waardoor ook het EPB-dossier overbodig was. 

Gebrek aan controle

Groen wil dat het Vlaams Energieagentschap strenger en vaker gaat controleren. “Maar daar is men overbevraagd”, zegt parlementslid Johan Danen. En dat geeft ook het kabinet van minister Tommelein toe. “We werken heel veel nieuwe wetten uit rond duurzaamheid en energie. Het is dan aan het agentschap om die om te zetten in concrete maatregelen. Momenteel gaat heel veel mankracht daarnaartoe, en minder naar de controle van die EPB-dossiers.” Maar als er regels uitgevaardigd worden, moeten die gecontroleerd worden, vindt ook minister Tommelein. “De minister wil nu bekijken of er medewerkers van andere Vlaamse overheidsdiensten tijdelijk het Vlaams Energieagentschap kunnen versterken.”

Volgens cijfers van de minister wordt er wel degelijk gecontroleerd, en ook beboet. In 2016 bleken 1.371 EPB-dossiers niet te voldoen aan de vereisten. De indieners kregen een geldboete opgelegd. Die varieerde tussen 250 en 11.000 euro. Een gemiddelde boete omdat uw EPB-dossier niet in orde kost zo’n 1.000 euro. 

Vlaming weet wat hij moet doen

Volgens Groen is het voor veel Vlamingen ook onvoldoende duidelijk dat ze bij een bouw- of renovatieproject met zo’n energiedossier moeten komen. “Daar moet de Vlaamse regering ook werk van maken, en ze moet ervoor zorgen dat iedereen de procedures kent en weet hoe ze gevolgd moeten worden.” Luc Peeters, administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap, volgt die opmerkingen niet echt. “Mensen die bouwen en verbouwen, informeren zich en weten dat ze een EPB moeten maken. Bovendien staat het ook op je bouwvergunning dat je dit in orde moet brengen. En ongetwijfeld maakt de architect u er ook attent op.”

Meest gelezen