"Geef leerkrachten islam een gedegen opleiding"

Ook in verschillende Brusselse scholen stoten leerkrachten wel eens op leerlingen die vreemd gedrag vertonen, en radicale uitspraken doen. De scholen van het Brusselse gemeenschapsonderwijs hebben een volwaardig plan uitgerold om dat aan te pakken.

Het vreemde gedrag van de kleuters uit Ronse is uitzonderlijk, zegt Jacky Goris, topman bij het Brusselse Gemeenschapsonderwijs GO!, in ons middagjournaal. "Ik zie dat radicale gedrag en die extremistische uitspraken bij iets oudere kinderen, pakweg vanaf het vierde leerjaar." Volgens Goris is het geen algemeen verschijnsel. "Maar wel ernstig genoeg om als scholengroep in actie te schieten en het probleem aan te pakken."

Mobiele werkgroep

Het Brusselse Gemeenschapsonderwijs heeft verschillende maatregelen genomen. "We werken eerst en vooral met een soort mobiele werkgroep, onder leiding van expert Montasser AlDe’emeh. Die werkgroep wordt ingeschakeld zodra een school een melding doet van extremistisch gedrag. Zij gaan dan praten met de leerling in kwestie, maar ook met de ouders. In die gesprekken maakt het team dan duidelijk dat extremisme niets te maken heeft met de islam zoals we die kennen."

Daarnaast werken de GO!-scholen in Brussel ook met vertrouwensfiguren, die als brugpersonen werken tussen de school, de leerling en zijn of haar ouders. "En daarnaast zetten we ook in op workshops filosoferen met kinderen, in de derde graad van het lager onderwijs. Daarin leren de jongeren kritisch nadenken, en bepaalde opvattingen in vraag stellen."

Meer achtergrond

En daar wringt volgens Goris net het schoentje. "We merken dat vooral in de lessen islam. Sommige leerkrachten islam zijn onvoldoende opgeleid om die radicale opvattingen aan te pakken, en de leerlingen te leren om daar kritisch over te zijn. Door die leerkrachten meer achtergrond te bieden, kunnen zij hun leerlingen ook beter te woord staan."

Meest gelezen