Kleuters in Ronse lijken radicaal gedrag te vertonen, maar kunnen kleuters radicaliseren?

In een kleuterschool in Ronse trekken leerkrachten aan de alarmbel. Enkele kleuters lijken er onder invloed te staan van een extremistische stroming binnen de islam. Ze citeren uit de Koran en weigeren bijvoorbeeld om nog om te gaan met meisjes in hun klas. Hoe ver reikt de invloed van hun omgeving en mogen we in deze context de term radicalisering gebruiken?

“Kleuters zijn zeer ontvankelijk voor boodschappen die ze van hun ouders of anderen krijgen”, zegt professor Bart Soenens van de Universiteit Gent. “Hun houding tegenover wat er zich rond hen afspeelt, is minder kritisch dan bij bijvoorbeeld kinderen uit de lagere school. Ze gaan veel sneller imiteren, kopiëren.”

Volgens Soenens kunnen we de term radicalisering pas gebruiken vanaf de adolescentie. “Bij kleuters blijft het mogelijks een oppervlakkig iets. Het maakt nog geen deel uit van hun identiteit.” Toch is het volgens hem belangrijk om tijdig in de grijpen. “Als bepaalde boodschappen non-stop worden gebracht en niet worden afgeremd, kan dit op latere leeftijd tot radicaal gedrag leiden.”

Ook Jacky Goris, topman bij het Brusselse Gemeenschapsonderwijs GO!, spreekt in eerste instantie eveneens van kopieergedrag. Maar ook hij waarschuwt: “Het moet aangepakt worden, want op latere leeftijd kan dit gevaarlijk worden.”

Meest gelezen