AP

Trumps plan voor Afghanistan: de 5 krachtlijnen

Van een Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan is geen sprake meer, president Donald Trump voert er de strijd tegen terroristische groeperingen op.  Trump deed zijn plan voor Afghanistan uit de doeken tijdens een speech. Vijf elementen springen volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN in het oog. 

1. Meer troepen

Zestien jaar, zo lang duurt de strijd in Afghanistan nu al. Momenteel zijn er nog zowat 8.400 Amerikaanse soldaten actief, maar dat aantal zal mogelijk opnieuw stijgen. Het Pentagon denkt aan 4.000 extra manschappen, die het Afghaanse leger zullen trainen en zelf aan contraterrorisme zullen doen.

Trump zelf wil geen cijfer geven. "We gaan niet spreken over aantallen of over onze precieze plannen. De omstandigheden op de grond en niet arbitraire tijdsschema's zullen onze strategie bepalen", aldus de Amerikaanse president.  "Onze vijanden moeten onze plannen niet weten, maar we zullen aanvallen."

De Afghaanse regering verwelkomt de beslissing van de Amerikanen, zeker omdat Trump, voor hij president was, zich nog voor een snelle terugtrekking had uitgesproken. Maar Washington waarschuwt meteen ook dat de extra Amerikaanse activiteit geen "blanco cheque" is. 

Aanvallen zullen we

2. Meer autoriteit voor Amerikaanse militairen

"Met micromanagement win je geen gevechten." Zo geeft president Trump aan dat hij weer meer autonomie wil geven aan de Amerikaanse militairen in Afghanistan.

Zijn voorganger Barack Obama had restricties gezet op de Amerikaanse aanvallende operaties, opdat de Afghaanse troepen meer de leiding zouden kunnen nemen, tot ongenoegen van bevelhebbers ter plaatse. 

De Amerikaanse bevelhebbbers zullen voortaan de bevoegdheid hebben om in "real time" over te gaan tot actie en de autoriteit van de troepen uit te breiden in de strijd tegen terroristische netwerken.

Die moordenaars moeten weten dat ze zich nergens kunnen verstoppen voor de Amerikaanse macht

3. Politieke gesprekken, maar geen zicht op terugtrekking

Een "snelle terugtrekking", dat opperde Donald Trump meermaals in het verleden, voor hij president werd.  Die terugtrekking komt er (nog) niet, wel integendeel. Achter je bureau in de Oval Office moet je soms andere beslissingen nemen dan je instinct je ingeeft, verklaart de Amerikaanse president zijn shift.

Het einddoel blijft hoe dan ook voor Trump om - na een militaire overwinning - met een deel van de taliban rond de tafel te zitten om een politieke deal te sluiten. "Maar het is contraproductief om data aan te kondigen waarop we onze militaire operaties zullen eindigen."

Al heeft president Trump zijn reserves bij die mogelijke politieke deal met elementen van de taliban. "Niemand weet of dat ooit zal lukken." 

Het is contraproductief om een terugtrekking aan te kondigen

4. Geen natie opbouwen naar Amerikaans model

Geen directe Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan dus, maar toch blijft Donald Trump zijn isolationistische credo enigszins trouw. De focus ligt namelijk op de overwinning tegenover de terroristen en níét op het uitbouwen van een Afghaanse democratische natie naar Amerikaans model.

"Onze troepen zullen vechten om te winnen en we zullen winnen. Maar we zullen de Amerikaanse militaire macht niet langer gebruiken om democratieën uit te bouwen in verre landen naar ons eigen beeld."

Militaire macht om democratieën uit te bouwen in verre landen? Die dagen zijn voorbij

5. Waarschuwing voor Pakistan

De Amerikanen hekelen al een hele tijd de vermeende dubbele rol van Pakistan, een buurland van Afghanistan. Volgens de VS krijgen de terroristen steun van Islamabad. Een verwijt dat Trump nu herhaalde: "We hebben Pakistan vele miljarden betaald, maar tegelijk geven ze onderdak aan de terroristen die we bekampen."

Volgens analisten kan de situatie in Afghanistan maar gestabiliseerd worden als de steun uit landen als Pakistan opdroogt. De Amerikaanse president waarschuwt dan ook om de hulp aan Pakistan stop te zetten. "Het land heeft veel te winnen als het met ons samenwerkt en veel te verliezen als het een safe haven is voor terroristen."

Donald Trump kijkt overigens ook naar India. Trump vindt dat India meer kan helpen in de Afghaanse kwestie, meer bepaald met economische en andere ontwikkelingshulp.

Pakistan heeft veel te verliezen als het een safe haven blijft

Meest gelezen