Nieuwe meetmethode van verbruik nieuwe wagens doet verkeersbelasting stijgen

Vanaf 1 september gebruiken autoconstructeurs een nieuwe methode om het reële verbruik van een nieuwe wagen in te schatten. Dat geschatte verbruik zal hoger liggen dan nu, en op die manier beter aansluiten bij de werkelijke uitstoot van een voertuig. Omdat zowel de eenmalige inschrijvingstaks (BIV) als de jaarlijkse verkeerstaks berekend worden op basis van de CO2-uitstoot van een voertuig, zullen we die verandering van meetmethode ook voelen in onze portemonnee, zo berekende mobiliteitsorganisatie VAB.  

Wat verandert er?

Voor nieuwe wagens op de markt komen, ondergaat elk voertuig een zogenoemde “verbruikstest”. Daaruit blijkt hoeveel brandstof een voertuig verbruikt en hoeveel schadelijke stoffen worden uitgestoten. Maar: de verschillen tussen wat een autoconstructeur aangeeft als “normverbruik” en het effectieve verbruik van een wagen bedragen soms tot 40%. Daarom is op Europees niveau beslist om vanaf 1 september een nieuwe meetmethode in te voeren, waardoor het werkelijke verbruik van een wagen beter wordt ingeschat.

In de praktijk betekent dit dat het “echte verbruik” van auto’s zoals het vanaf 1 september wordt vastgelegd, voor de meeste type wagens hoger zal liggen dan nu, hoewel hun effectieve verbruik niet verandert. Dat zullen we bij de aankoop van een nieuwe wagen voelen in onze portemonnee. In veel Europese landen – en ook in Vlaanderen -  wordt zowel de eenmalige inschrijvingstaks voor wagens (BIV) als de jaarlijkse verkeersbelasting berekend op basis van de CO2-uitstoot van dat voertuig. Door de nieuwe meetmethode zullen die CO2-waarden een pak hoger liggen, en bijgevolg beide verkeersbelastingen ook. De autosector zelf verwacht een stijging van 15 tot 25 procent.

Opgelet: vooral benzinewagens benadeeld

Mobiliteitsorganisatie VAB deed een simulatie voor 18 verschillende types gezinswagens. Ze gingen uit van een gemiddeld meerverbruik van 15%, en dus ook 15% meer CO2-uitstoot. Dat leidt tot een hogere inschrijvingstaks én verkeersbelasting. Vooral die inschrijvingstaks stijgt fors: voor sommige voertuigen gaat het om een verdubbeling, als de huidige fiscale regels onveranderd blijven.

VAB vergeleek bovendien dieselwagens met eenzelfde type benzinewagens. En wat blijkt: wie voor benzine kiest, is een pak slechter af. De eenmalige inschrijvingstaks verdubbelt zelfs voor bepaalde wagens, terwijl die stijging voor dieselwagens tussen de 11 en 18 procent schommelt. Ook de jaarlijkse verkeersbelasting neemt voor alle wagens toe, en wel dubbel zo veel voor benzinewagens als voor diesels, al is de stijging daar minder groot.

(lees voort onder de grafiek)

VAB: “Andere fiscale regeling nodig”

We vragen minister van Energie Tommelein om benzinewagens, die minder vervuilen dan diesels, niet te bestraffen. En de berekening van beide verkeersbelastingen moet herzien worden. Dit mag niet zomaar passeren als een belastingverhoging.

“Autoconstructeurs hebben het reële verbruik van wagens altijd zo laag mogelijk ingeschat. Dat stuurt Europa nu bij, met alle financiële gevolgen van dien”, legt Maarten Matienko van VAB uit. “Uiteindelijk verandert het effectieve verbruik van een wagen niet, wel de inschatting daarvan, en daarvoor mag de consument niet gestraft worden.”

“Vooral benzinewagens zijn hier de dupe van, en dat is een spijtige zaak, omdat de overheid net de aankoop van benzinewagens tegenover diesels wil aanmoedigen. In de huidige berekening van de inschrijvingstaks worden benzines bevoordeeld tegenover diesels, omdat ze milieuvriendelijker zijn, hoewel ze meer verbruiken. Als dezelfde berekening van kracht blijft, gaan benzinewagens net zwaarder belast worden, en dat lijkt ons geen goed idee. Daarom vragen we het kabinet van Energieminister Tommelein om dit te herzien,  en dit niet te laten passeren als belastingverhoging.”

Vanaf wanneer voelen consumenten die verandering?

Het nieuwe meetsysteem wordt vanaf 1 september ingevoerd, maar de consument zal het effect daarvan niet meteen voelen. “De nieuwe meting zal worden toegepast op alle nieuwe modellen van wagens die nog op de markt komen, en dus niet op bestaande wagens. De autoconstructeurs waren goed op de hoogte van deze bijsturing, en hebben geanticipeerd. De modellen die de komende maanden op de markt komen zijn nog ingeschaald volgens de oude – voor de consument voordeligere – methode”, aldus Matienko. “Ik schat dat die hogere belasting pas voelbaar zal zijn tegen het Autosalon begin volgend jaar. Hoe dan ook gaan consumenten best vóór de aankoop van een nieuwe wagen na hoe hoog de inschrijvingstaks en verkeersbelasting uitvallen.”

Meest gelezen