Auto nog steeds belangrijkste vervoermiddel om kinderen naar school te brengen   

70% van de ouders begeleidt hun kinderen tot aan de schoolpoort. 66% van die groep verkiest daarbij de auto, zelfs als de afstand tot de school minder dan drie kilometer bedraagt. Dat blijkt uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring, die hoopt dat ouders alternatieven zullen zoeken voor de auto.

Touring heeft bij 6.361 Belgen het woon-schoolverkeer onderzocht. 66% van de ouders die hun kinderen met de auto naar school begeleiden, doet dat met de auto, 14% doet dat te voet en 13% doet dat met de fiets. Een kleine minderheid van 6,6% kiest voor het openbaar vervoer. Sinds 2015 is het aantal verplaatsingen per auto naar school bijna met 10% gestegen volgens Touring.

Opvallend is dat de helft van de verplaatsingen per auto slechts drie kilometer of minder bedraagt. Omdat een vierde van het spitsverkeer schoolverkeer is, hoopt Touring dat het aantal fietsende scholieren omhoog gaat. "We moeten de mensen aanzetten om minder voor de auto te kiezen en wat meer voor de fiets te kiezen of gewoon te voet te gaan," vindt de organisatie. 

Argumenten voor de auto

Touring deed ook onderzoek naar de argumenten van ouders die hun kinderen met de auto vervoeren. De snelheid is voor de helft van die ouders de belangrijkste beweegreden. Een kwart van de ouders vindt de woon-schoolroute onveilig en voor 20% van de ouders ligt de school van de kinderen op de weg naar het werk. Volgens 10% van de ondervraagden is het openbaar vervoer onbetrouwbaar geworden.

"Er wordt gezegd dat de auto sneller is, maar waarschijnlijk bedoelen de mensen dat de auto comfortabeler is," zegt Touring over het snelheidsargument. In de andere redenen kan de organisatie zich beter vinden, vooral wanneer ouders zich zorgen maken over de veiligheid van de route naar school.

Fietsverplaatsingen stimuleren

De organisatie wil fietsverplaatsingen stimuleren, maar begrijpt ook dat er werk aan de winkel is. De fietsinfrastructuur moet een inhaalbeweging doen, maar scholen en ouders kunnen ook zelf initiatieven nemen om kinderen aan te zetten tot fietsen of stappen.

Touring vraagt dat begeleiders in het begin zo veel mogelijk mee stappen of fietsen. "Ook de scholen zelf kunnen op dat vlak inspanningen doen door bijvoorbeeld begeleid fietsen in groep uit te werken of een veilige route uit te stippelen," zegt de organisatie.

Meest gelezen