BELGA/VERGULT

Bijna drie keer zoveel vrouwen als mannen voor de klas

In het Vlaams onderwijs staan bijna drie keer zoveel vrouwen als mannen voor de klas. Dat blijkt uit het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2015-2016. "Voor het leren van de kinderen zelf maakt het alleszins niet uit", zegt pedagoog Pedro De Bruyckere.

Concreet stonden in januari 2016 "slechts" 42.798 mannen voor de klas in het basis- en secundair onderwijs. Ter vergelijking: op hetzelfde moment waren er 112.939 vrouwen actief in het onderwijs. Een stuk meer, dus.

Al tijdje aan de gang

De "vervrouwelijking" van het lerarenberoep is al een tijdje aan de gang. "Een veelgehoorde reden is dat het onderwijs minder aantrekkelijk zou zijn en dat de status van de leerkracht wat aan presige heeft ingeboet in onze samenleving", zegt De Bruyckere. "Al vind ik dat een gevaarlijke redenering, want ook het artsenberoep is vervrouwelijkt en toch kun je moeilijk zeggen dat de status van de arts fel is gedaald. Ik denk dus dat je die theorie van dalende status voorzichtig moet benaderen en moet nuanceren."

"Een andere verklaring die je vaak hoort, is dat een baan in het onderwijs makkelijk(er) te combineren zou zijn met het runnen van een gezin", aldus De Bruyckere. "Maar ook dat is een redenering die in de praktijk wel eens zou kunnen tegenvallen, omdat leerkrachten ook vaak naschoolse taken hebben, zoals ouderavonden en klassenraden."

Uit onderzoek blijkt dat scholieren even goed presteren bij mannen als bij vrouwen. 

Eén zaak staat voor de pedagoog wel vast: "Het feit dat veel vrouwen of bijna alleen maar vrouwen voor de klas staan, heeft geen negatief gevolg voor het leren van de kinderen. Uit onderzoek blijkt dat scholieren even goed presteren bij mannen als bij vrouwen. Het schoolteam kan best gevarieerd zijn en vanuit ontwikkelingspsychologisch standpunt gezien zijn verschillende rolmodellen wel interessant."

Variatie

Die mening deelt ook professor Wim Van den Broeck, docent Ontwikkelingspsychologie en Leerproblemen aan de VU Brussel. "Voor de persoonlijkheidsontwikkeling en het zelfbeeld van jonge mensen is het niet slecht dat ze geconfronteerd worden met variatie in het personeel. In het middelbaar is dat al meer het geval dan in het basisonderwijs, en in sommige studierichtingen, zoals mechanica, zul je vanzelf meer mannen dan vrouwen voor de klas hebben", aldus Van de Broeck. "Daarnaast is het ook zo dat mannen en vrouwen andere stijlen hebben van lesgeven. Zo zullen mannen beter kunnen omgaan met risicogedrag en buiten de lijntjes kleuren dan vrouwen."

Meest gelezen