BELGA/HANDOUT

Zwijndrecht heft verzet tegen Oosterweelverbinding op

Een belangrijke stap in het Oosterweel-dossier over de mobiliteitswerken rond Antwerpen. De Vlaamse regering gaat de leefbaarheid in Zwijndrecht verhogen. In ruil geeft de gemeente het verzet tegen de Oosterweelverbinding op.

Zwijndrecht kijkt al lang met kritische ogen naar de Oosterweel­plannen om de ring rond Antwerpen te sluiten. In die plannen is voorzien dat er vlak bij de gemeente een nieuwe aansluiting naar de E17 komt. De inwoners waren bang voor extra geluidsoverlast en verkeersdrukte. De gemeente weigerde daarom om de bouwvergunning voor de werkzaamheden op de linkeroever van de Schelde goed te keuren. En twee inwoners stapten met een klacht naar de Raad van State.

Weg met het zwaard van Damocles

De Vlaamse overheid had er alle belang bij om Zwijndrecht tegemoet te komen, want zij wil dit jaar nog beginnen met de werkzaamheden. Na druk overleg is er nu een akkoord uit de bus gekomen om de leefbaarheid in en rond Zwijndrecht te verbeteren.

"Er komen belangrijke geluidswerende maatregelen," zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen) van Zwijndrecht. "Er komt een vermindering van de geluidsoverlast met 10 decibel. Dat is een halvering van de huidige geluidshinder. Dat betekent ook dat er een vergroening moet komen van de E17." Er komen ook betere verkeersaansluitingen op het lokale wegennetwerk en een betere infrastructuur.

Iedereen blij

De maatregelen zijn voldoende voor Zwijndrecht om het verzet op te geven.  "We willen ook dat de mobiliteitsproblemen worden aangepakt," zegt burgemeester Van de Vyver. "Maar dat wil niet zeggen dat we eender wat moeten slikken. Er ligt nu een mooie overeenkomst klaar." De gemeenteraad van Zwijndrecht moet het akkoord nog goedkeuren, dat gebeurt vermoedelijk morgen.

Ook Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) reageert tevreden. "Door die overeenkomst kunnen we alvast de schop in de grond steken op Linkeroever", zegt hij. "Dat is niet alleen een gouden zaak voor de mobiliteit, maar ook voor meer bos en groen, meer verkeersveiligheid en veel meer fietspaden."

Meest gelezen