Minderjarigen verhoren? Bijstand van een advocaat niet altijd meer verplicht

De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten vertegenwoordigt, is niet te spreken over een nieuwe richtlijn die de politiediensten sinds kort verplicht moeten volgen. Deze richtlijn zorgt er volgens hen voor dat minderjarigen die verhoord worden door de politie niet altijd meer moeten worden bijgestaan door een advocaat, iets wat nochtans verplicht wordt door de Salduzwetgeving. “Een grote schande, en bovendien onwettig”, klinkt het. Het College van Procureurs-generaal nuanceert.

Wie opgeroepen wordt voor een politieverhoor, heeft door de Salduzwetgeving het recht om zich te laten bijstaan door een advocaat. Voor minderjarigen is deze bijstand zelfs geen recht, maar een plicht. Wanneer een minderjarige een politiekantoor binnenstapt om zich te laten verhoren, moet die eerst kunnen overleggen met een advocaat. De advocaat moet ook alle verhoren volgen. En ze kunnen die bijstand niet weigeren,  “omdat ze niet altijd goed hun eigen positie kunnen inschatten”, klinkt het. Maar een nieuwe richtlijn zou daar nu verandering in brengen en maakt volgens de Orde van Vlaamse Balies de bijstand van een advocaat bij verhoren van minderjarigen niet langer verplicht.

"Politieagenten worden verplicht om de wet niet na te leven"

De Orde van Vlaamse Balies is niet de spreken over deze richtlijn. Waarom? Dominique Matthys, de voorzitter van de Orde legt het uit. “Minderjarigen zijn een zeer zwakke groep die hun rechten en plichten tijdens een verhoor niet kennen. Het is dankzij een advocaat dat ze die ontdekken.”

Volgens de Orde is deze richtlijn van het College van Procureurs-generaal “een regelrechte omzeiling van de Salduzwetgeving die de politieagenten verplicht om de wet niet na te leven”. De Orde roept alle advocaten dan ook op om tegen deze onwettige situatie te protesteren.

College van Procureurs-generaal nuanceert

Het College van Procureurs-generaal laat weten dat het zeker niet de bedoeling is om af te wijken van het systeem waarbij een minderjarige bijstand krijgt van een advocaat bij een verhoor. "Het overleg met een advocaat voor een verhoor moet blijven doorgaan en het is maar in zeer uitzonderlijke omstandigheden dat de advocaat in overleg met de minderjarige kan beslissen dat hij er niet bij moet zijn tijdens een verhoor."

Meest gelezen