Jasper Jacobs

Gent naar Raad van State tegen Homans

Het Gentse stadsbestuur stapt naar de Raad van State omdat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans 508 benoemingen van ambtenaren vernietigd heeft.  

Het gaat om contractuele ambtenaren met meer dan 12 jaar dienst, die in april een vaste benoeming hadden gekregen. Volgens minister Homans was dat niet wettelijk. De stad Gent hoopt dat de Raad van State de benoemingen toch nog goedkeurt.