Hoger onderwijs gaat migranten en studenten uit andere kansengroepen registreren

Vlaamse universiteiten en hogescholen hebben een akkoord bereikt om vanaf volgend academiejaar studenten uit kansengroepen te registreren, zoals migranten of studenten met een functiebeperking. De gegevens worden ook onderling uitgewisseld. Op die manier krijgen de onderwijsinstellingen beter zicht op het studierendement van studenten uit kansengroepen. Dat schrijft De Tijd.

De Vlaamse onderwijsinstellingen gaan de gegevens van studenten uit dertien verschillende kansengroepen op een uniforme manier registreren en uitwisselen. Na enige moeite hebben de verschillende Vlaamse universiteiten en hogescholen daarover een akkoord bereikt. De Tijd kon het charter dat tussen de verschillende instellingen is onderhandeld inkijken en heeft daar vandaag over bericht.

De registraties starten ten laatste in het academiejaar 2018-2019. Er zijn in het akkoord een dertiental kansengroepen geïdentificeerd. Het betreft onder meer studenten met een migratieachtergrond of functiebeperking, maar ook anderstalige studenten, werkstudenten, beursstudenten of studenten die als eerste uit hun familie de stap zetten naar het hoger onderwijs.

Het doel van de registraties is om een beter zicht te krijgen op het studierendement van mensen uit een kansengroep. Met behulp van de statistieken kan ook een basis gelegd worden voor het diversiteitsbeleid aan de instelling. "Men kan niet alleen nagaan hoe goed die groepen vertegenwoordigd zijn in het onderwijs, maar men kan ook zien hoe hun loopbaan doorheen het hoger onderwijs verloopt. Op termijn kan men ook de doorstroming naar de arbeidsmarkt bestuderen," legt Ides Nicaise van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) uit bij Radio 1.

Moeilijk bereikt akkoord

Het compromis is moeizaam bereikt. Het vinden van een uniforme definitie voor die verschillende kansengroepen bleek onder andere een hele klus. "Wat is een student met een migratieachtergrond? Daar bestaan heel veel verschillende mogelijke definities voor. Voorheen registreerden verschillende instellingen die variabele elk op hun eigen manier," zegt Nicaise van het VLIR. Ook begrippen zoals "studiebeperking" werden op verschillende manieren bepaald, waardoor de cijfers soms heel erg konden afwijken.

Er was ook vrees voor onderlinge concurrentie, waarbij bepaalde hogescholen of universiteiten zich zouden profileren als "meer open voor bepaalde doelgroepen" of andere instellingen zouden verwijten dat ze dat juist helemaal niet waren.

Het akkoord moet een dergelijke concurrentiestrijd verkomen. "Elke instelling is natuurlijk vrij om haar eigen cijfers te publiceren, maar in het akkoord is men overeengekomen dat men niet elkaars cijfers gaat publiceren als een soort van concurrentiewapen. Men gaat dat gemeenschappelijk doen voor heel Vlaanderen," legt Nicaise uit bij Radio 1.

Gegevens van studenten registreren is niet helemaal nieuw in het hoger onderwijs. Bepaalde onderwijsinstellingen deden dat eerder al op eigen initiatief. Vanaf 2018-2019 zullen alle Vlaamse hogescholen en universiteiten dat dus wel op een uniforme manier doen.  

 

Meest gelezen