Bijna 60.000 nieuwe banen in de sociale sector

De volgende vijf jaar komen er nog eens 58.000 banen bij in de sectoren gezondheid, welzijn, cultuur en recreatie. De zogenoemde "social profit" wordt een alsmaar grotere economische speler in Vlaanderen, zegt de Vlaamse werkgeversorganisatie Verso.

“Het belang van de social profit kan moeilijk overschat worden”, zegt Ann Gaublomme van Verso. “Nu al is één op de zes werkende Vlamingen actief in een brede waaier van sectoren, zoals de ziekenhuizen, de rusthuizen, de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, het jeugdwerk, de kinderopvang en het cultureel werk. Het gaat om bijna 400.000 banen.”

De voorbije tien jaar is de werkgelegenheid in de sociale sector sterk gegroeid, sterker dan in de rest van de economie.  “Als je het vergelijkt met het gemiddelde in de Vlaamse economie,” weet Gaublomme, “dan is de werkgelegenheid in de social profit tot drie keer sterker gestegen in de voorbije tien jaar.”

Forse banengroei

En ook de volgende vijf jaar komen er opnieuw veel banen bij. “Als we de ramingen van het Planbureau volgen, dan worden er tot 60.000 nieuwe jobs voorspeld in de social profit, wat goed is voor één op de drie nieuwe banen in de Vlaamse economie tegen 2022.”

Die forse banengroei heeft natuurlijk vooral te maken met de vergrijzing van de bevolking. “We worden alsmaar ouder”, zegt Gaublomme, “en dus hebben we ook alsmaar meer zorg nodig : thuis, in het woonzorgcentrum of in het ziekenhuis. En daarvoor zijn er meer handen nodig op de werkvloer.”

Maar ook de werknemers in de sociale sector vergrijzen, vooral in de ouderenzorg en de thuiszorg. Bijna één op de drie is ouder dan 50. Werkgeversorganisatie Verso schat dat er de volgende vijf jaar nog eens 38.000 mensen nodig zijn om te vervangen wie met pensioen gaat. “Dus de uitdaging is enorm voor de social profit om nieuwe, gekwalificeerde mensen te vinden.”

Motor van welvaart

De sociale sector werkt vooral met overheidssubsidies. Maar hij is meer dan een uitgavenpost die subsidies opsoupeert, beklemtoont Gaublomme. “Wanneer we kijken naar de stijgende werkgelegenheid, en de meerwaarde die we creëren, stellen we telkens vast dat de social profit een belangrijk aandeel heeft in groei en welvaart.”

“We bieden niet alleen zorg en ondersteuning aan wie kwetsbaar is, maar we scheppen ook veel banen, rechtstreeks en onrechtstreeks. En we maken het voor mensen ook mogelijk om meer of langer te werken, bijvoorbeeld door hun kinderen op te vangen, en door hun ouders te verzorgen thuis en in het rusthuis.”

Meest gelezen