Gaia verliest rechtszaak tegen FAVV over tijdelijke slachtvloeren

De dierenrechtenorganisatie Gaia heeft een rechtszaak tegen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) over vergunningen voor tijdelijke slachtvloeren verloren. Het FAVV zegt geen onderscheid te maken tussen permanente en tijdelijke slachtvloeren. Gaia overweegt om in beroep te gaan.

Gaia vindt dat het FAVV geen vergunningen meer mag afleveren aan tijdelijke slachthuizen om onverdoofd te mogen slachten. "Het FAVV erkent en behandelt ze als permanente slachtvloeren", zegt Gaia.

Momenteel is het verboden om op een tijdelijke vloer een dier onverdoofd te slachten.  In slachthuizen of op permanente vloeren is het wel nog toegestaan. Als het FAVV een vergunning geeft aan tijdelijke slachtvloeren, kunnen er toch dieren onverdoofd worden geslacht op vloeren die volgens Gaia niet aan de voorwaarden voldoen.

 Zo hekelt Gaia het "pop-upslachthuis" aan de Lange Lobroekstraat in Antwerpen waar moslims naar aanleiding van het Offerfeest op 1, 2 en 3 september een schaap onverdoofd zouden kunnen laten slachten. "We hebben de rechter gevraagd dat dergelijke pop-upslachthuizen geen erkenning zouden kunnen krijgen, want dat zijn eigenlijk veredelde tijdelijke slachtvloeren", zegt Michel Vandenbosch, voorzitter van Gaia. 

Gaia hekelt tot slot nog de "chaotische toestanden" en het dierenleed aan het Antwerpse slachthuis bij het Offerfeest vorig jaar.  Honderden schapen zouden er "onnodig lijden, precies omdat de Antwerpse pop-upslachtvloer bedoeld is om het verbod op onverdoofd slachten buiten een erkend regulier slachthuis dat aan alle vereisten van de Europese wetgeving voldoet, doelbewust te omzeilen".

Daarom stapte de dierenrechtenorganisatie naar de Brusselse rechtbank.  De Brusselse rechter heeft echter niet preventief een algemeen oordeel kunnen vellen. Gaia onderzoekt de beroepsmogelijkheden en overweegt zeer sterk om in beroep te gaan.

"Dit vonnis is geen witwassing of zegening voor het FAVV", waarschuwt Michel Vandenbosch van Gaia.  Als er effectief een vergunning komt, zal de dierenrechtenorganisatie opnieuw naar de rechtbank stappen.

Het FAVV zegt - enigszins verrassend - geen onderscheid te maken tussen permanente of tijdelijke slachtvloeren. Bij de beoordeling hanteert het voedselagentschap de Europese regelgeving over de infrastructuur van slachthuizen. "Wij maken geen onderscheid tussen tijdelijke slachtvloeren en slachthuizen. De regelgeving wordt overal op dezelfde manier toegepast", aldus Stragier.

Verdeeld tussen Vlaanderen en federaal

De hele kwestie zit verdeeld tussen de federale overheid en Vlaanderen. Volgens Brigitte Borgmans van het Vlaams departement Omgeving zijn er drie types slachtvloeren bij het Offerfeest. Ten eerste de permanente slachthuizen, waar vooralsnog heel het jaar door ook onverdoofd mag worden geslacht - de piste die Gent gebruikt. 

Anderzijds zijn er de tijdelijke slachtvloeren waar enkel verdoofd slachten mag.  Hier kent de Vlaamse administratie de vergunning toe.  Vlaanderen erkende dit jaar drie tijdelijke slachtplaatsen, in Wolvertem, Werchter en Genk, dezelfde als in 2016.  Er zijn geen aanvragen geweigerd. Vorig jaar werd in een vierde erkende tijdelijke slachtplaats uiteindelijk niet geslacht, zo meldt de administratie.

Ten derde zijn er de permanente slachthuizen, dus door het FAVV vergund, maar waar enkel tijdens die periode geslacht wordt. Vorig jaar was dit bijvoorbeeld het geval in Antwerpen, Beringen en Genk.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft de hele kwestie ook aangekaart in een brief aan federaal minister van Landbouw Denis Ducarme  (MR).  Gezien het vonnis van de Brusselse rechter kan Ducarme waarschijnlijk moeilijk ingrijpen tegen dergelijke slachtvoeren, aldus het kabinet-Weyts.

Vanaf 2019 niet meer onverdoofd

Vanaf 2019 is de hele discussie hoe dan ook verleden tijd want vanaf dan is het niet langer toegestaan om dieren zonder verdoving te slachten. Het voorstel van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts is eind juni bijna unaniem goedgekeurd in de Kamer. 

De verdovingstechniek staat voor runderen en kalveren nog niet op punt, dus het dier zal voorlopig meteen na de halssnede verdoofd worden in plaats van vooraf.  Voor 2019 moeten de slachthuizen hun installaties en personeel voorbereid hebben op het totaalverbod.  

De joodse gemeenschap en de moslimgemeenschap zullen kunnen rekenen op begeleiding bij het toepassen van de nieuwe regels. Om capaciteitsproblemen op te vangen blijven collectieve slachtvloeren mogelijk, maar daar zal enkel verdoofd kunnen worden geslacht. 

Eind volgende week vieren moslims het Offerfeest.   

Meest gelezen