Jasper Jacobs

Socialisten, Groen en extreemlinks tegen private NMBS: "Wat heeft de N-VA tegen de treinreiziger?"

De oppositiepartijen SP.A, PS, Groen en PVDA zijn gekant tegen een privatisering van de NMBS. Ze halen daarbij onder meer het voorbeeld aan van het Verenigd Koninkrijk, waar "een privatisering leidt tot duurdere tickets en veel grotere kosten voor de overheid". De PS verzet zich zelfs tegen elke vorm van privatisering van overheidsbedrijven.

Kamerlid David Geerts (SP.A) noemt de piste om aandelen in het spoorbedrijf te verkopen, "gewoon dom" en "ingegeven vanuit dogmatische redenen". 

Volgens hem zou de overheid op het eerste gezicht wel een besparing realiseren, maar zou de kostprijs van subsidiëring en de investering in de infrastructuur sterk stijgen. Bovendien rijst volgens Geerts de vraag welke private investeerder interesse zal tonen. Ten gronde meent de Vlaamse socialist dat de organisatie van het openbaar vervoer een kerntaak van de overheid is.

Ook de extreemlinkse PVDA waarschuwt dat privatisering leidt tot "slechtere service, duurdere prijzen en de afbouw van de dienstverlening". Het verlagen van de Belgische schuldgraad is voor de communisten geen argument. "Zelfs na de privatisering van de Britse spoorwegen kost het spoor miljarden ponden aan de Britse bevolking. De staat subsidieert massaal private spoorbedrijven, maar het geld gaat in de zakken van de aandeelhouders", zegt spoorspecialist Michaël Verbauwhede.

"Wat heeft de N-VA tegen de treinreiziger?"

 "Wat heeft de N-VA tegen de treinreiziger? Na de miljardenbesparingen in de dienstverlening van de NMBS wil N-VA de NMBS verder uitkleden", reageert Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke. "Dupe van dit beleid: de treinreiziger, die de dienstverlening steeds verder achteruit ziet gaan." Hij roept de regering op om de dienstverlening van de NMBS te versterken met investeringen, in plaats van ze verder uit te kleden.

Het groene parlementslid merkt bovendien op dat er in andere landen zelfs een tegenbeweging op gang is naar het hernationaliseren van geprivatiseerde spoorwegen. "In het Verenigd Koninkrijk gaan steeds meer stemmen op om de spoorwegen te hernationaliseren, omdat de kosten nog hoger liggen dan voor de privatisering", weet Van Hecke.

De PS verzet zich niet enkel tegen de privatisering bij de NMBS, maar bij elk overheidsbedrijf tout court. Er is voor de Franstalige socialisten geen enkel argument daarvoor te bedenken. "Privatiseren zou de werknemers van de ondernemingen schaden en zou slechts nieuws zijn voor de consumenten", luidt het. De PS wijst er ook op dat de rente vandaag erg laag staat en het dus budgettair fout zou zijn om de dividenden uit die overheidsbedrijven te laten schieten.

Meest gelezen