Steeds meer Vlaamse gemeenten hebben te weinig huisartsen

Het aantal Vlaamse gemeenten met een tekort aan huisartsen zit in stijgende lijn. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Er zijn 204 "huisartsenarme zones", vorig jaar waren dat er nog maar 185.

Huisartsenarme regio's zijn gebieden met minder dan 90 huisartsen per 100.000 inwoners. In dunbevolkte gebieden ligt de grens op 120 huisartsen per 100.000 inwoners. Nu zijn er in Vlaanderen 204 van die huisartsenarme zones. Vorig jaar waren dat er nog maar 185. Dat wijst erop dat de uitstroom van huisartsen niet volledig opgevangen wordt door de instroom van nieuwe artsen. 

Artsen die zich in zo'n zone vestigen, kunnen een opstartpremie van 20.000 euro aanvragen. 

 

 

 

Meest gelezen