Formulier voor door fipronilcrisis getroffen bedrijven online

Op de website van de federale overheidsdienst Financiën is een formulier online gezet waarmee ondernemingen die getroffen zijn door de fipronilcrisis in de eiersector een aanvraag kunnen indienen om betalingsfaciliteiten te verkrijgen op het vlak van bedrijfsvoorheffing en btw.  

Dat meldt minister van Financiën Johan Van Overtveldt zaterdagavond. Het toestaan van betalingsfaciliteiten past binnen de maatregelen die de de federale regering uitwerkte om de getroffen bedrijven te steunen.

Bedrijven kunnen voor het derde kwartaal van 2017 een vrijstelling van nalatigheidsinteresten bekomen, maar eventueel ook een uitstel van geldboetes wegens niet-betaling of laattijdige betaling. Elke natuurlijke of rechtspersoon binnen de pluimveesector of daaraan verbonden sector kan een aanvraag indienen. Ze moeten wel aan de hand van documenten aantonen dat ze financiële problemen ondervinden als gevolg van de fipronilcrisis, zoals daling van de omzet, annulering van bestellingen en/of reservaties en een kettingreactie van partnerbedrijven.

Het formulier is terug te vinden op https://financien.belgium.be/nl/Actueel/steunmaatregelen-als-gevolg-van-de-fipronilcrisis.

Meest gelezen