Video player inladen ...

Francken: "Niet onderhandelen met Afrikaanse regimes leidt uiteindelijk tot pure chaos"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft in een "Terzake"-debat met 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe het belang benadrukt van de samenwerking met Afrikaanse regimes om het migratieprobleem op te lossen. Vanden Berghe wil vooral dat de grondoorzaken van migratie worden aangepakt.    

Nog steeds proberen dagelijks talloze migranten via Noord-Afrika en de Middellandse Zee Europa te bereiken. Hun aantal is de laatste maanden wel sterk gedaald. Dat heeft veel te maken met een versterkt optreden van de Libische kustwacht. Die verhindert vaak het vertrek van migranten of stuurt ze terug. Onder meer gesteund door samenwerkingen met Europa.

De ngo 11.11.11 klaagt die samenwerkingsakkoorden aan. Vluchtelingen die worden teruggestuurd komen immers in detentiecentra terecht in bijvoorbeeld Libië. Daar verblijven ze vaak in mensonterende omstandigheden.

"Europa exporteert zo de bewaking van zijn grenzen naar dubieuze regimes. Zij hebben geen respect voor de mensenrechten. Een aantal van die deals worden bovendien gefinancierd door ontwikkelingshulp. Dit gaat buiten alle waarden en normen van Europa. Zulke regimes versterken, is nefast voor de regio en zal uiteindelijk leiden tot meer vluchtelingen", zei Vanden Berghe in "Terzake".   

Zulke regimes versterken, is nefast voor de regio en zal uiteindelijk leiden tot meer vluchtelingen.

Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken ziet wel heil in samenwerkingen met Afrikaanse regimes. "In die regio zijn er alleen maar regimes waar mensenrechten een probleem zijn. Als je nergens zaken doet waar de mensenrechten worden geschonden, dan vertrekken er straks honderdduizenden migranten en is er pure chaos."

Francken is het wel eens met Vanden Berghe over de omstandigheden in de centra waar migranten vaak worden vastgehouden. "Daar moeten we iets aan doen, maar ik denk niet dat dat mogelijk is zonder een akkoord met de Libische regering."

Grondoorzaken van migratie aanpakken

11.11.11 wil dat er meer aandacht is voor de grondoorzaken van migratie, zoals de klimaatverandering, gewapende conflicten en hongersnood. "Je kunt migranten niet gewoon terugsturen en dan zeggen dat het ons probleem niet meer is. Er wordt te weinig geïnvesteerd in die grondoorzaken, wij zeggen dat al jaren."

Francken erkent de problemen in de betrokken landen, maar duidt erop dat een oplossing daarvoor jaren duurt en dat Europa niet zoveel tijd heeft. "Europa is enorm aan het destabiliseren. Europeanen vragen resultaten. De grenzen moeten beter bewaakt worden. De chaos moet stoppen."

"Als je duidelijk maakt aan mensen dat het kopen van een ticket op een bootje van een mensensmokkelaar je geen vrije toegang geeft tot de Europese Unie, zal die stroom ook in de woestijn en dieper in Afrika stoppen", besluit Francken.