Video player inladen ...

Overstromingsgevoelig en toch geen evacuatie in Houston: is er iets foutgelopen? 

Berichten over doden, inwoners uit Houston die hun toevlucht zoeken tot het dak van hun huis of auto, mensen die door het water banen met kinderen in hun nek, weerkundige diensten die zeggen dat ze zoiets rampzaligs nog nooit meegemaakt hebben... Het werpt de vraag op: waarom geen evacuatie? Nochtans heeft Houston en het omliggende gebied in het verre en nabije verleden al dikwijls te kampen gehad met zware overstromingen.

Hoe overstromingsgevoelig is Houston?

Houston en de streek errond is van erg groot belang voor de Verenigde Staten. Met 2,3 miljoen inwoners en de wijde agglomeratie zelfs met 6,4 miljoen is Houston na New York, Los Angeles en Chicago de vierde stad van de Verenigde Staten. De regio is vooral bekend van industrie en bedrijven die materiaal en toepassingen bouwen voor de olie- en gasindustrie.

Houston ligt in Harris County, een lagergelegen, vlak gebied dat heel snel overstroomt. De stad heeft dan ook geregeld te kampen met problemen door regen. De laatste tropische storm die er passeerde, Alisson in 2000, bleef dagenlang boven het gebied hangen en zette hele streken onder water. Ter vergelijking: twee dagen Harvey en het waterpeil staat al even hoog als tien dagen Alisson. Wateroverlast en overstromingen hebben de voorbije jaren ook mensenlevens geëist.  

Houston is dus kwetsbaar voor overstromingen. De lang vooraf uitgestuurde waarschuwingen van het National Hurricane Center en voorspellingen van de Amerikaanse weerkundige diensten lieten er ook geen twijfel over bestaan: Harvey was en is niet "zomaar" een storm, de regenval zou "massaal" zijn, de gevolgen letterlijk "catastrofaal" en "levensbedreigend". Een gewaarschuwd man, enzoverder...

Waarom is er niet (verplicht of vrijwillig) geëvacueerd?

De autoriteiten van Houston gaven nooit de opdracht tot evacuatie, vrijwillig of verplicht. Zelfs toen Harvey, toen nog een orkaan, aan land ging in het zuidoosten van Texas en daar lelijk huishield. Inwoners werd enkel gevraagd om niet naar buiten te gaan. Berichten over doden, beelden van inwoners die hun toevlucht zoeken tot het dak van hun huis of auto, mensen die door het water banen met kinderen in hun nek, het werpt de vraag op: waarom geen evacuatie?

Burgemeester Sylvester Turner verdedigt zich bij CNN:  "Je kan geen 6,5 miljoen mensen op straat zetten, letterlijk op straat." Ook nu is er nog geen sprake van een verplichte of vrijwillige evacuatie. "De situatie is slecht, maar verplicht evacueren, dan creëer je een nachtmerrie. Vaardig een bevel uit, stuur iedereen de snelweg op, dan vrààg je gewoon om enorme calamiteiten."

Een massale evacuatie van een stad als Houston vergt een uitgekiende coördinatie, van het vertrek in Houston tot aan de bestemming. "Echt, de beste plaats om te zijn voor mensen was verscholen in hun huis", zegt de burgemeester.

Verschillende kuststeden in Harris County, waar Houston ligt, hadden hun inwoners wel op vrijwillige basis opgeroepen om veiliger gebieden op te zoeken. Een verplicht evacuatiebevel is nergens uitgegeven.

Kregen de inwoners van Houston de juiste informatie?

Voor de inwoners van Houston was het vooraf misschien ook niet zo duidelijk wat ze het beste zouden kunnen doen. De Texaanse gouverneur Greg Abbott leek vrijdag nog aan te sturen op een evacuatie: "als je afwacht tot je pas goed kan inschatten hoe ernstig de situatie is, zal je waarschijnlijk tot de vaststelling komen dat het te laat is om nog te ontruimen."

Edward Emmett, rechter van Harris County en verantwoordelijk voor het toezicht op noodsituaties, reageert: "Wat de gouverneur ook zei, was: luister naar de lokale autoriteiten. Hij heeft mij ervan verzekerd dat dat zijn boodschap was. Misschien was het een gemengde boodschap, maar dat was wat hij zei."

En als we hadden willen oproepen tot een evacuatie, hadden we nog niet geweten voor welke zone we dat hadden moeten doen, zegt Emmett. "We weten niet waar de regen exact zal vallen en welke overstromingsgebieden getroffen zullen worden. Er is dus geen reden om over te gaan van een ontruiming van Houston en omliggend gebied."

Was het wel de juiste beslissing?

CNN-weerman Chad Myers gaat gedeeltelijk akkoord met de beslissing om niet te evacueren. "De burgemeester had gelijk als hij zei dat hij geen 6,5 miljoen mensen op overstroomde wegen wilde die in hun auto zouden verdrinken. Je kan een stad als Houston ook niet binnen de 6 uur ontruimen. Mensen zouden geen evacuatiebevel nodig moeten hebben als ze in een vlak overstromingsgebied wonen en zulke voorspellingen horen."

Maar... "het feit dat er zelfs geen vraag tot vrijwillige evacuatie was, dat heeft er mogelijk wel toe geleid dat mensen gebleven zijn, omdat er zelfs geen lichte aanmoediging van de overheid was."

"Volgens mij zijn de inwoners van Houston wel gewoon aan wat er gebeurt als ze enkele centimeters regen te slikken krijgen, maar enkele meters, dat is wat anders. Dit is echt nooit gezien. Mensen konden niet inschatten wat dit zou betekenen", voegt CNN-weerman Dave Hennen er nog aan toe.

 

Vlaming getuigt over het stijgende water in Houston

Video player inladen ...