Zijn serviceflats en sociale woningen ook discriminerend?

Een nieuw woontorenproject in het Kapermolenpark in Hasselt doet heel wat stof opwaaien. In de hoogste toren van Limburg zijn enkel en alleen maar mensen jonger dan 32 jaar welkom. "Discriminatie" zegt gelijkekansencentrum Unia. Maar hoe zit het dan met serviceflats en sociale woningen?

1. Serviceflats, enkel voor 65-plussers?

Bejaarden of ouderen, die nog goed te been zijn, kiezen de laatste jaren massaal voor een serviceflat als woonst. De flats zijn meestal gegroepeerd in een appartementencomplex en verbonden aan een zorgcentrum of OCMW. Maar kunnen ook jongeren hier terecht of is deze woonvorm enkel en alleen voorbehouden aan 65-plussers?

Eerst en vooral kan iedereen een dienstenflat kopen, er staat geen leeftijdsgrens op de aankoop. Wel staat er een leeftijd op het betrekken van de woonst: 65 jaar, al klopt dat ook niet helemaal.

25 procent van de erkende serviceflats mag bewoond worden door mensen jonger dan 65. 

Véronique De Schaepmeester, VLOZO

"In het Vlaams woonzorgdecreet is opgenomen dat één vierde van de erkende serviceflats bewoond mag worden door mensen jonger dan 65 jaar", zegt Véronique De Schaepmeester, Gedelegeerd bestuurder van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO). Indien er al in meer dan 25 procent van de flats mensen wonen jonger dan 65,  moet er een schriftelijk akkoord zijn.

De Schaepmeester benadrukt dat de regel werd ingevoerd om niet te discrimineren. "Maar jongere mensen voelen zich niet aangetrokken tot deze woonvorm", gaat De Schaepmeester verder. "Als ze hier al wonen, zijn het meestal jongeren met een beperking die inwonen bij hun ouders."

2. Sociale woningen, niet voor iedereen

Ook bij de aankoop of huur van een sociale woning gelden er regels. Zo komt iemand pas in aanmerking om een sociale woonst te huren of te kopen als hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo mag het inkomen niet hoger liggen dan een bepaald bedrag, wordt er gekeken naar het aantal kinderen ten laste en mag de persoon geen andere woning bezitten,... . 

Maar mogen we dan spreken van discriminatie als één iemand wel en de ander niet een woning goedkoper kan kopen of huren? Aangezien de voorwaarden om een sociale woning te kopen of te huren zijn opgenomen in de Vlaamse wooncode, is hier geen sprake van discriminatie. Er is een wettelijk kader dat omschrijft aan welke voorwaarden voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een sociale woning.  

3. Waarom is de woontoren in Hasselt wel discriminerend?

In de woontoren in Hasselt mogen alleen maar mensen onder de 32 jaar wonen. Voor het gelijkekanscentrum Unia is dit discriminatie op basis van leeftijd. Maar wat is dan volgens hen precies het verschil met een serviceflat of sociale woning?

Er is geen enkel wettelijk kader voor dit woonbouwproject  

Bram Sebrechts, Unia

"Voor serviceflats en sociale woningen is er een duidelijk wettelijk kader gecrëerd met een legitiem doel", zegt Bram Sebrecht van Unia. "In een wet of decreet is opgenomen waarom sommige woningen aan een bepaalde doelgroep worden verkocht of verhuurd", gaat Sebrechts verder. "Bij de woontoren in Hasselt is dit niet het geval, hier beslist de bouwpromoter zelf wie er wel of niet mag wonen en dat laat de wetgeving niet toe." 

Bekijk hieronder de reportage over leegstand in serviceflats uit "Het Journaal":

Video player inladen ...