Werkloosheid blijft dalen in ons land: 5,5 procent minder dan vorig jaar

De werkloosheid in ons land blijft dalen. In juli waren er 374.292 uitkeringsgerechtigde werklozen. Dat zijn er 22.152 minder dan dezelfde periode een jaar eerder, ofwel een daling van 5,6 procent.

De daling is het grootst bij jongeren onder de 25 jaar. Daar zijn er zo'n 18 procent minder werklozen dan vorig jaar. En ook in de categorie van 50 tot 59 jaar is er een vermindering van bijna 10 procent.

Bij de 60 plussers is er forse toename, maar dat heeft alles te maken met het optrekken van de leeftijd voor het verkrijgen van een vrijstelling voor inschrijving als werkzoekende.

De globale daling is iets groter bij mannen dan bij vrouwen.