Binnenkort enkel nog uitkering voor gehandicapten die al 10 jaar in België wonen?

Als het van Staatssecretaris voor personen met een handicap Zuhal Demir (N-VA) afhangt, dan zullen de voorwaarden voor personen met een beperking om een inkomensvervangende uitkering te verkrijgen een pak strenger worden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Enkel personen met een handicap die al 10 jaar in ons land wonen, waarvan 5 jaar onafgebroken, zullen nog een uitkering kunnen aanvragen.

Demir wil de voorwaarden voor de zogenoemde "inkomensvervangende tegemoetkoming" - voor mensen die niet of slechts deeltijds kunnen werken door een handicap -  specifiek bijstellen om misbruik van het sociaal systeem door buitenlanders tegen te gaan. Enkel wie minstens 30% van zijn mogelijke inkomsten verliest door een handicap, komt hiervoor trouwens in aanmerking.

Momenteel moet wie zo'n uitkering aanvraagt aan drie voorwaarden voldoen: ingeschreven zijn in het Belgische bevolkingsregister, gedomicilieerd zijn in ons land en hier ook daadwerkelijk verblijven. Ook wie officieel ingeschreven staat in het vreemdelingsregister, kan een uitkering aanvragen, als je permanent en feitelijk in ons land verblijft.

In de praktijk hoef je dus niet wettig in België te verblijven: een werkelijke verblijfplaats volstaat. Die soepele wetgeving zet de deur open naar misbruik, vindt Demir, die het aantal aanvragen van de inkomensvervangende tegemoetkoming bij bepaalde nationaliteiten fors ziet stijgen. Daarom heeft ze een wetsontwerp klaar, waarin ze een aanpassing van de voorwaarden voorstelt. Tegen het najaar legt Demir dit voor op de ministerraad en in het parlement.

We moeten onze sociale zekerheid beschermen tegen fraude, en tegelijk de uitkeringen laten doorstromen naar mensen die er écht recht op hebben.

Dezelfde regels als voor "extra pensioen"

"We stellen vast dat het aantal Bulgaren en Roemenen, die een aanvraag doen voor zo'n inkomensvervangende tegemoetkoming gevoelig is gestegen. Ongeveer 70 aanvragen bleken fraudegevallen te zijn. Dat zijn mensen die naar eigen zeggen een activiteit als zelfstandige komen uitvoeren in ons land, maar vrijwel meteen zo'n gehandicaptenuitkering aanvragen. Met alle respect, maar daarvoor dient het systeem niet", verduidelijkt Demir aan VRT NWS. "We hebben een mooie sociale zekerheid, en we moeten die beschermen door duidelijke grenzen te stellen."

"Daarom verstrengen we de verblijfsvoorwaarden, op dezelfde manier zoals we gedaan hebben voor de zogenoemde "inkomensgarantie voor ouderen". Dat is de uitkering voor 65-plussers die onvoldoende pensioenrechten hebben opgebouwd", legt Demir uit.

"Daarvoor geldt vanaf 1 september dezelfde regel, dat je minstens 10 jaar in België moet wonen, waarvan 5 jaar onafgebroken. En bovendien moet de aanvrager een wettige verblijfplaats hebben in ons land, en hier niet enkel feitelijk wonen. We zagen dat heel wat nieuwkomers hun ouders lieten overkomen vanuit het land van herkomst, en voor hen zo'n aanvullingspensioen aanvroegen. Dat is uiteraard niet de bedoeling."

Tegelijk worden uitkeringen verhoogd

Los van haar wetsvoorstel verhoogt Demir de inkomensvervangende uitkeringen vanaf 1 september met bijna 3%. Dit is afgesproken in het zomerakkoord van de federale regering. Door deze ingreep moeten de uitkeringen meer aansluiten bij de Europese armoedegrens. En als het van Demir afhangt, dan mogen de uitkeringen nog meer worden opgetrokken.

"Ik hoop dat er op termijn meer budget kan gaan naar de mensen die er écht recht op hebben, als ik enkele achterpoortjes van misbruik heb kunnen sluiten", klinkt het. "Personen met een handicap moeten een volwaardig vervangings- loon krijgen, waarmee ze kunnen rondkomen en momenteel is dat nog niet wat het moet zijn."