VRT

De Wever: "Felheid van aanval Lieven Boeve te verklaren door onze botsingen uit het verleden"

"Met duidelijke eindtermen willen we net de vrijheid aan scholen en leerkrachten geven." Zo weerlegt N-VA-voorzitter Bart De Wever de kritiek van de topman van het katholiek onderwijs Lieven Boeve dat de overheid met te strikte eindtermen de vrijheid van onderwijs zou beknotten. De Wever wijt de felle reactie van Boeve aan eerdere botsingen tussen de N-VA en de topman van het katholiek onderwijs. 

Met een scherp opiniestuk in "De Standaard" bond Lieven Boeve de kat de bel aan, nu het Vlaams Parlement de discussie over de eindtermen in het onderwijs hervat. "De N-VA vernietigt het DNA van het katholiek onderwijs", schrijft de directeur-generaal van de katholieke onderwijskoepel. 

Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever spelen er twee elementen in de reactie van Boeve. "We hebben al een aantal botsingen gehad in het verleden. Toen hij het ASO wou afschaffen hebben we dat belet en we waren ook al niet voor het verhaal van de dialoogschool waar meneer Boeve van het katholiek onderwijs een soort pluralistisch onderwijs met islam wilde maken. Ik denk dat de felheid van zijn aanval te verklaren is door die historiek."

De Wever verzekert dat hij "absolute voorstander is van het vrij onderwijs" en dat duidelijke eindtermen net de vrijheid aan scholen en leerkrachten geven. En daar zit volgens hem het tweede element in de reactie van Boeve. "Zo zal namelijk ook duidelijk worden hoeveel er niet in de eindtermen, maar net in de leerplannen - die de koepels opleggen - aan de scholen werd verplicht. Dat zit meneer Boeve echt dwars."

"Boeve heeft vooral schrik dat duidelijk gaat worden wat komt van de overheid en wat van de onderwijskoepel"

"Duidelijke en helder geformuleerde" eindtermen zijn nodig, vindt ook N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls. "Heel regelmatig zijn er debatten over hoe het komt dat men iets niet leert op school, bijvoorbeeld EHBO of financiële geletterdheid", aldus Daniëls in "De Ochtend" op Radio 1. "Dan is het toch de taak van de overheid - die 11,3 miljard euro vraagt aan de belastingbetaler - om te zorgen dat die minimale inhouden in het onderwijs zitten? Daarom willen we die  eindtermen ook in de leerplannen opgenomen zien."

Volgens Daniëls zijn heel wat andere politieke partijen over meerderheid en oppositie heen het daarover eens. "En ook Raymonda Verdyck, de topvrouw van het Gemeenschapsonderwijs, zegt dat ze perfect hun eigen leerplan kunnen realiseren met duidelijke en concrete eindtermen."

"Ik zou niet weten waarom ik het katholiek onderwijs zou willen vernietigen en ik vind de sneer van Lieven Boeve jammer", gaat Koen Daniëls verder. "Ik denk inderdaad dat hij vooral schrik heeft dat nu echt duidelijk gaat worden wat er komt van de overheid en wat van de onderwijskoepels. De scholen liggen bijvoorbeeld wakker van de planlast, maar de minister legt niet veel op. De vraag is dan waar die planlast echt vandaan komt, wie de vrijheid wil beknotten en wie er uit is op macht", kaatst de N-VA'er de bal terug naar de topman van het katholiek onderwijs.

Belga