Belga

Maak geleidelijke overgang van vakantie naar werkmodus

IDEWE raadt werknemers aan de overgang van verlof naar het werk niet te bruusk te doen.

Uit onderzoek blijkt volgens IDEWE, in ons land de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, dat meer dan acht op tien werknemers aangeeft bij het hervatten van het werk na verlof last te hebben van 'vakantieblues'. IDEWE raadt werknemers aan de overgang van verlof naar het werk niet te bruusk te doen.  Omdat het einde van een reis stress en druk met zich meebrengt om alles weer op orde te krijgen, raadt IDEWE aan pas na enkele dagen weer te gaan werken. Eenmaal aan het werk moeten werknemers zichzelf een of twee dagen de tijd gunnen om opnieuw in de dagelijkse routine te komen en vergaderingen in te plannen of projecten op te starten.

u hoeft niet te compenseren voor uw vakantieperiode

IDEWE

Keep up the good vibes

Reserveer de eerste dag na het verlof exclusief om e-mails te lezen, post door te nemen en telefoontjes te plegen en op basis daarvan een to do-lijst bij te werken en prioriteiten te bepalen. Plan realistisch en zorg ervoor niet meteen overuren te kloppen. Probeer uw manier van denken vanop vakantie te bewaren,  en maak u niet te gauw druk in dingen die mislopen. Zoek ontspanning na het werk. Om nog na te genieten van de vakantie is het aangewezen op het werk vakantieverhalen uit te wisselen, waarbij voorzichtig kan gepolsd worden wat er gebeurd is op de werkvloer. Blijf weg van sociale media waar het lijkt dat iedereen behalve jij nog gelukkig op vakantie is.

Meest gelezen