Videospeler inladen...

Topman katholiek onderwijs snoeihard: "De N-VA vernietigt DNA van katholiek onderwijs"

De discussie over de eindtermen in het onderwijs doet de gemoederen hoog oplaaien tussen de topman van het katholiek onderwijs Lieven Boeve en regeringspartij N-VA. Boeve vreest dat de vrijheid van onderwijs wordt beknot als de politiek de eindtermen maximaal gaat bepalen. "Zo vernietigt de N-VA het DNA van het katholiek onderwijs", schrijft hij in een opiniestuk in De Standaard.

In de eindtermen wordt vastgelegd wat leerlingen op het einde van het schooljaar moeten kunnen. Het Vlaams Parlement discussieert momenteel over de invulling van die eindtermen en de topman van het katholiek onderwijs vreest een verregaande sturing door de overheid. "De overheid mag gerust eindtermen opleggen om de leerplannen af te toetsen, maar de termen mogen niet opgelegd worden als basis van het leerplan zelf waardoor de overheid tot in de klas gaat sturen", stelt Lieven Boeve. 

De vrijheid van onderwijs, die in de grondwet staat, komt volgens Boeve op die manier in het gedrang. "Onze vrees is dat het katholieke onderwijs in zijn wezen zal worden aangetast", aldus de topman van het katholiek onderwijs. "De N-VA, maar ook een aantal andere partijen die traditioneel meer kritisch staan tegenover het katholiek onderwijs, zien in die hele eindtermendiscussie de kans om het onderwijslandschap in Vlaanderen te mainstreamen", beweert Boeve verder. 

Hij spreekt van een "monsterverbond" tussen enerzijds een aantal vrijzinningen binnen de SP.A en Open VLD die historisch gezien "het katholiek onderwijs liever kwijt dan rijk zijn" en anderzijds een aantal mensen binnen de N-VA. Al koppelt Lieven Boeve de discussie rond de eindtermen in het onderwijs ook aan "de strijd van de N-VA tegen het middenveld". "Zo tast men ook het onderwijsweefsel eronder aan", klinkt het.

"We bekijken dit alles met een zekere bezorgdheid", zegt Boeve. "De vrijheid van onderwijs is fundamenteel en het katholiek onderwijs is een wereldwijd fenomeen. Het zou jammer zijn dat daar waar wij altijd een goede traditie hebben kunnen uitbouwen, dat dit nu onmogelijk gemaakt wordt."

Meest gelezen