Aantal tuchtonderzoeken naar advocaten fors gestegen

Het aantal klachten naar advocaten is de voorbije vier jaar fors toegenomen. Vorig jaar waren er 1.200 onderzoeken, 3 keer meer dan in 2013. Dat blijkt uit cijfers van de Orde van Vlaamse Balies in het weekblad Knack. Als cliënten een klacht indienen, gaat het in de meeste gevallen over een te hoog ereloon, maar bijvoorbeeld ook over het geleverde werk. Advocaten dienen ook klachten tegen elkaar in. 

Aan de Brusselse Balie steeg het aantal klachten tussen 2012 en 2016 van 110 naar 678, in Antwerpen ging het van 77 naar 125 klachten en in Gent van 34 naar 101. Het grootste deel van de tuchtklachten gaat over het ereloon. Alleen de balie van Brussel registreert die klachten afzonderlijk. In 2012 ontving ze er 45, in 2016 was dat aantal gestegen tot 320.

Vroeger bestonden er vrij duidelijke richtlijnen om het ereloon van een advocaat te berekenen, maar dat systeem is op verzoek van Europa stopgezet om de vrije concurrentie te waarborgen. Volgens ereadvocaat Jan Dyck, tien jaar lang lid van de tuchtraad voor advocaten in Antwerpen, lichten veel advocaten hun cliënten onvoldoende in over de kosten die een rechtsgeding met zich mee kan brengen. 

Goed signaal

Advocaat Hugo Lamon van de Orde van Vlaamse Balies wijst erop dat het aantal klachten ook stijgt omdat "de cliënt mondiger geworden is, de burger beter geïnformeerd is, hij staat meer op zijn rechten, wat een goede zaak is, en daardoor zijn er meer klachten.  Daarnaast zijn er natuurlijk ook  de voorbije jaren meer advocaten bijgekomen. Hoe meer advocaten er zijn, hoe groter de groep is, hoe groter de kans natuurlijk dat er ook klachten ontstaan", volgens Lamon.   

Veel klachten blijken ongegrond

Uit het overzicht van de Orde van Vlaamse Balies blijkt nog dat de verschillende Vlaamse tuchtraden in 2007 17 tuchtuitspraken deden. In 2016 was dat gestegen tot 84. Daarbij werden 6 advocaten geschrapt en dus uit het beroep gezet. Gezien het aantal klachten valt het op hoe weinig tuchtuitspraken er uiteindelijk vallen. Volgens Bernard Mailleux, stafhouder van de balie in Limburg en jarenlang kamervoorzitter van de tuchtraad Antwerpen-Limburg is de meerderheid van de klachten ongegrond of te banaal om te vervolgen en te bestraffen.