Video player inladen ...

Burgerschap wordt verplichte leerstof op school

Vanaf volgend jaar moeten leerlingen in alle secundaire
scholen van het Gemeenschapsonderwijs verplicht het vak burgerschap krijgen. Dat schrijft De Morgen. Het vak gaat onder meer over je mening vormen, kritisch denken en in debat gaan.

Eén tot twee lesuren, zoveel plaats zal het vak burgerschap vanaf volgend jaar innemen in het lesrooster van de secundaire scholen van het Gemeenschapsonderwijs. Bedoeling is om tijdens die lessen burgerschap jonge mensen te leren nadenken. Uit een internationale vergelijkende studie over burgerschap bij jongeren – de International Civic and Citizenship Education Study uit 2009 – blijkt namelijk dat Vlaamse jongeren minder belang hechten aan fundamentele democratische rechten. Het vak burgerschap zou een oplossing kunnen zijn.


Heel wat leerlingen vinden het blijkbaar wel belangrijk dat ze op school kunnen praten over het vormen van een mening en over kritisch denken. In debat gaan, is toch essentieel in een democratie. “Onze leerlingen zijn zeker vragende partij”, stelt Raymonda Verdyck van het Gemeenschapsonderwijs. “In september starten we daarom in 10 scholen al met een pilootproject, vanaf volgend jaar moet het vak concreet in alle scholen ingevoerd worden.”


“Natuurlijk is er al aandacht voor burgerschap in een aantal reguliere vakken, zoals geschiedenis bijvoorbeeld”, zegt Verdyck nog, “maar we merkten toch dat er binnen die reguliere vakken niet altijd de tijd en ruimte waren om dat onderwerp volledig uit te diepen. Er zal trouwens ook nauw samengewerkt worden met de verschillende levensbeschouwingen, het is zeker niet de bedoeling dat het vak burgerschap de lessen godsdienst of zedenleer zou vervangen.”


De aandacht voor burgerschap blijft bovendien niet enkel beperkt tot het secundair onderwijs, ook in de kleuter- en basisscholen wordt geïntegreerd. Zo zal in het basisonderwijs bijvoorbeeld de leerstof voor een deel al opgenomen worden in het vak wereldoriëntatie.