© Belga

Met deze absurde schoolregels wil de Vlaamse Scholierenkoepel komaf maken

Koppels die een tegel afstand moeten houden of een scheidingslijn op de speelplaats tussen leerlingen van het ASO en het TSO: het zijn maar enkele voorbeelden van verouderde of absurde schoolregels waarmee de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) komaf wil maken. Dat meldt VTM-nieuws. Om dat te bereiken wil de koepel de rol van leerlingen bij het opstellen van het schoolreglement vergroten. 

Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar wil de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) leerlingen aanzetten om meer inspraak te vragen bij het opstellen van schoolreglementen. Dat meldt VTM-Nieuws. De VSK startte het project "Regelaars" op om dat doel te bereiken.

Bepaalde regels zijn zodanig absurd of ouderwets, dat zelfs leerkrachten soms niet meer weten waar ze vandaan komen. Dat zegt Tijs Keukeleire van de VSK. "Meestal zijn die regels er doordat leerlingen weinig of geen inspraak hebben bij het opstellen van die regels. Dat vinden wij jammer, want die regels hebben een belangrijke rol in het leven en leren op school," aldus Keukeleire.

Oude schoolregels worden ook niet altijd herbekeken. "Een regel die er vijftig jaar geleden in stond, zou er vandaag nog altijd kunnen instaan," zegt Virginia De Croon van de VSK bij VTM-Nieuws. "We leven nu in de 21ste eeuw, dus ik vind wel dat dat mag veranderen."

Enkele absurde of oubollige regels op een rijtje

De VSK heeft voor VTM-Nieuws een aantal absurde of ouderwetse regeltjes opgesomd.
  • Koppeltjes moeten één tegel afstand houden op de speelplaats.
  • Een deodorantroller mag wel, maar deodorant in een spuitbus is verboden.
  • Op sommige scholen is er op de speelplaats een scheidingslijn getrokken tussen de leerlingen van de afdelingen TSO en ASO.
  • Leerlingen die hun telefoon terugwillen, nadat die is afgenomen, moeten eerst vijftig cent betalen.
  • Een school heeft een aparte "gsm-plek" voorzien op de speelplaats. Enkel daar mogen leerlingen hun gsm-toestel bovenhalen, maar op voorwaarde dat ze blijven doorwandelen en geen groepjes vormen.
  • In sommige scholen mogen enkel meisjes oorbellen dragen, maar jongens niet.
  • Op de speelplaats van een school is een lijn getrokken. De leerlingen mogen niet over die lijn komen om te voorkomen dat ze met hun rug tegen de muur leunen.

Verander de schoolregels

Met het nieuwe project "Regelaars" hoopt de VSK dat scholen leerlingen nauwer zullen betrekken bij het opstellen van het schoolreglement. Teams van leerlingen of leerlingenraden worden omgevormd tot "Regelaars", oftewel leerlingen die de taak krijgen om met directie en leerkrachten bepaalde regels te bespreken en zo nodig te veranderen.

De scholierenkoepel zal de "Regelaars" helpen. "Wij zullen scholieren engageren en ondersteunen om bij hen op school in gesprek te gaan met de directie en het schoolteam. Wij gaan hen bij dat onderhandelingsproces bijstaan met hulp en advies," laat Keukeleire weten aan VRT NWS. De koepel hoopt dat directeurs uiteindelijk ook zelf naar de scholieren zullen stappen om hun mening over bepaalde regels te weten.

Op de website van VSK kunnen scholen zich inschrijven voor het project. Op 2 maart 2018 worden de projecten voorgesteld op de Inspraakdag van de VSK in het Vlaams Parlement.