Frank de Roo - Fotobureau de Roo

Al bijzitter geweest tijdens verkiezingen? In Kortrijk laten ze u voortaan gerust

Wie in Kortrijk al voorzitter of bijzitter is geweest in een stembureau bij de verkiezingen, zal in de toekomst niet meer worden opgeroepen. Het is de eerste gemeente die een dergelijke maatregel invoert. "Het kan niet de bedoeling zijn dat steeds dezelfde mensen worden aangesproken."

Het idee om een vrijstelling in te voeren voor wie al minstens twee keer voor- of bijzitter in een kies- of telbureau is geweest kwam twee weken werd vorige week al gelanceerd door Open VLD. De partij wil het graag nationaal geregeld zien, maar Kortrijk wacht daar niet op en voert een soortgelijke maatregel nu al in. Niet toevallig wordt Kortrijk bestuurd door Vincent Van Quickenborne, een politicus van Open VLD.

Selecteren

Binnen het gemeentebestuur zijn er nu afspraken gemaakt over het selecteren van burgers om voor- of bijzitter te zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Het is namelijk het college van burgemeester en schepenen dat een lijst met namen doorgeeft aan de vrederechter van het gerechtelijke kanton Kortrijk. Uit die lijst worden de voorzitters en bijzitters gekozen. 

Kortrijk gaat nu de mensen die effectief als voor- of bijzitter actief zijn geweest een label geven in het bevolkingsregister, waardoor ze niet meer in de bewuste lijst worden opgenomen. "Het kan niet de bedoeling zijn dat bij een willekeurige oproeping telkens dezelfde mensen worden aangeschreven", zegt schepen van Bevolking Arne Vandendriessche. "Dat leidt terecht tot frustraties bij onze inwoners. Met dit systeem vermijden we dit."

Nuttig?

"De gemeente mag dat ook doen", valt te horen bij het agentschap Binnenlands Bestuur. "Het decreet bepaalt niet hoe het college de namen moet selecteren. Het staat het college dus vrij om personen die in het verleden al als bijzitter aangewezen zijn niet meer in de lijst op te nemen."

Of de maatregel ook nodig is, betwijfelt politicoloog Johan Ackaert. "In de praktijk zien we dat veel vrederechters mensen kiezen tussen de 30 en de 40 jaar. Als het dan om de vijf jaar verkiezingen zijn, is de kans klein dat je meerdere keren wordt opgeroepen."