N-VA wil kernuitstap met tien jaar uitstellen, milieubewegingen vrezen "stilstand"

Er komen steeds meer reacties op het pleidooi van werkgeversorganisatie VBO om de kerncentrales langer open te houden. Regeringspartij N-VA geeft de organisatie gelijk en spreekt over een noodzakelijke verlenging van tien jaar. Verschillende andere partijen en de milieuorganisaties zijn het daar niet mee eens. "Een verlenging is een onnodig risico."

Het VBO pleitte er vanochtend voor om kernenergie ook na 2025 mee op te nemen in de energiemix. De werkgeversorganisatie dringt aan op "meer realisme" over de timing voor de sluiting van de kerncentrales. Die sluiting is momenteel voorzien voor 2025, maar dat zal volgens het VBO niet lukken zonder problemen voor de bevoorradingszekerheid en de kostprijs.

Het is logisch om alle opties op vlak van bevoorradingszekerheid van stroom mee onder de loep te nemen.

N-VA

Regeringspartij N-VA is het eens met die visie. "De energievisie die vanaf 2015 had omgezet moeten zijn naar concrete acties is er vandaag nog steeds niet", zegt Kamerlid Bert Wollants. "Dan is het logisch om alle opties op vlak van bevoorradingszekerheid én betaalbaarheid van stroom mee onder de loep te nemen."

Het is niet de eerste keer dat Wollants openlijk vragen stelt bij de timing van de kernuitstap. "Zelfs met een verlenging van de levensduur van enkele kerncentrales is het 5 voor 12 voor de energievisie", zo zegt hij. Concreet vindt hij dat de kernuitstap met tien jaar moet worden uitgesteld.

Nieuw uitstel mag niet nog eens gemotiveerd worden door slechte voorbereiding.

CD&V

Collega-regeringspartij CD&V gaat niet mee in het verhaal van N-VA. "Nieuw uitstel mag en kan niet nog eens gemotiveerd worden door slechte voorbereiding", zegt Kamerlid Leen Dierick. "We mogen geen tijd meer verliezen, we moeten ambitie tonen en snel een energiepact sluiten."

Het VBO pleit voor meer realisme, maar doet dan het meest onrealistische voorstel ooit.

SP.A

Oppositiepartij SP.A reageert boos op het voorstel van de werkgeversorganisatie. "Het VBO pleit voor meer realisme in het energiebeleid, maar doet vervolgen het meest onrealistische voorstel ooit", zeggen Karin Temmerman en Rob Beenders. "Om écht werk te maken van een energiewende in België, moeten we net zo snel mogelijk af van de kerncentrales. Die zijn immers niet alleen onveilig en vervuilend, ze zijn ook niet inpasbaar in een energiesysteem met wind- en zonne-energie."

De SP.A'ers dringen aan op het beloofde energiepact. Dat pact laat al een tijdje op zich wachten. "De verantwoordelijkheid van onze ministers om de toekomst hernieuwbaar te maken is enorm. Wanneer gaan ze deze eindelijk serieus nemen?"

Groen vindt dat kernenergie het probleem is, niet de oplossing: "Stokoude, versleten kerncentrales tien jaar langer openhouden is onveilig en allesbehalve duurzaam", zegt fractieleider Kristof Calvo. Hij vindt het tijd dat de federale regering werk maakt van een energiepact met de focus op hernieuwbare energie en energiebesparing.

De vraag is niet nieuw. Jaar na jaar wordt de kernuitstap in vraag gesteld.

Milieuorganisaties

En ook milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Greenpeace zijn niet te spreken over het idee van het VBO. "De vraag is niet nieuw. Jaar na jaar wordt de kernuitstap in vraag gesteld", zegt Sara Van Dyck van BBL. "Het uitstellen van de kernuitstap zou betekenen dat het onnodige risico van kernenergie wordt verlengd. En dat terwijl de alternatieven om aan een propere energie te voldoen er liggen."

"Het VBO maakt de mensen blaasjes wijs door te zeggen dat het licht zal uitgaan zonder de kerncentrales", zegt Van Dyck. "Verschillende studies tonen aan dat we zonder kernenergie de bevoorradingszekerheid kunnen garanderen met betaalbare energie en een lagere CO2-uitstoot."