Copyright Adriano Gambarini

381 nieuwe planten- en diersoorten ontdekt in Amazonewoud

Onderzoekers hebben in twee jaar 381 nieuwe soorten planten en gewervelde dieren ontdekt in het Amazonewoud.  Dat staat in een rapport van het World Wide Fund for Nature (WWF) en het Braziliaanse Mamiraua Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Volgens het WWF zijn de ontdekkingen het bewijs dat het grootste tropische woud ter wereld veel beter beschermd moet worden: al de soorten werden gevonden in gebieden die door menselijke activiteiten bedreigd worden.

Het rapport, dat in Sao Paulo gepubliceerd werd, is het derde in een reeks en heeft betrekking op de jaren 2014 en 2015. De 381 nieuwe soorten zijn 216 planten, 93 vissen, 32 amfibieën, 20 zoogdieren, 19 reptielen en één vogelsoort. Daarnaast werden er ook twee fossielen van nieuwe soorten ontdekt.

Nooit eerder werden zoveel nieuwe soorten ontdekt in het Amazonegebied, maar dat komt louter doordat er meer geld en middelen worden gestoken in het ontdekken ervan. "Op het eerste gezicht lijkt dit goed nieuws, maar het is gewoon een bevestiging van de rijkdom van de natuurgebieden die we nog hebben", legt Koen Stuyck, woordvoerder van WWF België uit. "Het is voor ons een bevestiging dat we deze gebieden absoluut moeten bewaren, want los van deze bevindingen gaat de biodiversiteit op de planeet er sterk op achteruit."

Het Amazonegebied is één van de laatste grote, aaneengesloten natuurgebieden en moet als intact landschap bewaard en beschermd worden, zo bepleit het WWF. "Eventueel kan er een buffer rond aangelegd worden van bossen die op een duurzame manier ontgonnen worden. Maar het centrale gebied mag niet voor economische doeleinden gebruikt worden. Als je er bijvoorbeeld wegen door gaat trekken, trekt dit stroperij en ontbossing aan", zegt Stuyck.

Bedreigd

Ricardo Mello, de coördinator van het Amazone-programma van het WWD in Brazilië, zei dat het feit dat onderzoekers nog steeds honderden nieuwe soorten vinden, het bewijs was dat er nog veel meer onderzoek gedaan moet worden in het gebied.

Maar Mello waarschuwde dat menselijke activiteiten zoals landbouw en houtkap een bedreiging vomen voor de flora en de fauna in de Amazone.  "Al de soorten die ontdekt werden, alle 381, bevinden zich in gebieden waar de mensheid de Amazone aan het vernietigen is. Dat is zeer belangrijk voor ons, want het wijst er op dat economische activiteiten soorten doen uitsterven nog voor we zelfs weten dat ze bestaan", zo zei hij aan de BBC. 

Het rapport verschijnt net op het ogenblik dat er in Brazilië een verhitte discussie woedt over het gebruik van natuurreservaten voor mijnbouw. De regering had het gigantische Renaca-reservaat in het oosten van de Amazone opengesteld voor commerciële mijnbouw, maar een rechtbank heeft dat decreet opgeschort. 

Het decreet, dat de steun had van president Michel Temer, zou volgens tegenstanders leiden tot "de ergste aanval op het Amazone-gebied in 50 jaar". "Dit rapport kan de Braziliaanse overheid misschien doen inzien dat men dit gebied beter kan beschermen, in plaats van het open te stellen voor economische activiteiten. Want dan zijn deze soorten bij voorbaat gedoemd om te verdwijnen", zo zei Koen Stuyck van WWF België.

De Braziliaanse regering heeft aangekondigd dat ze in beroep gaat tegen de opschorting.

Copyright Gabriel Melo Santos

Inia araguaiaensis, de Araguaia rivierdolfijn, is de eerste nieuwe dolfijnsoort die sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog ontdekt wordt.

Copyright Adriano Gambarini

Calicebus miltoni, Miltons springaapje of Miltons titi, kreeg de bijnaam "vuurstaart" om duidelijke redenen.

Copyright Dalton Nielsen

Maratecoara gesmonei werd gevonden in een tijdelijke poel op een eiland in het midden van de Xingu-rivier in Brazilië.

JQuental

Nystalus obamai, Obama's baardkoekoek, is de enige nieuwe vogelsoort die ontdekt werd, en ze werd genoemd naar president Obama.

Copyright Oliver Lucano

Geophagus mirabilis, een van de 93 nieuwe vissoorten die ontdekt werden.