TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

“Uw teruggebrachte antibiotica kunnen naar Afrika gestuurd worden”

Veel apothekers weten geen raad met ongebruikte en niet-vervallen medicijnen die teruggebracht worden. Een telefonische rondvraag van “De wereld vandaag” op Radio 1 leverde opvallend creatieve antwoorden op. 

“Wat geen unieke barcode heeft, willen we wel terugbetalen.”

“We bekijken altijd wat we eventueel nog kunnen verkopen. In het andere geval zetten we wel eens wat aan de kant om mensen uit de nood te helpen.”

“U kan het ook binnen brengen bij een huisarts, misschien gebruiken zij het nog.”

“Als het vervallen is, wordt het vernietigd en soms gaat er wel eens iets naar een goed doel.”

“Uw antibiotica kunnen soms naar Afrika gestuurd worden."

“Dat belandt gewoon in de container, zoals u dat thuis ook zou kunnen doen.” 

Massale verspilling

Nochtans zijn apothekers verplicht om teruggebrachte geneesmiddelen altijd te vernietigen. Zo staat het in een wet van 2009. Elk jaar wordt in ons land meer dan 500 ton geneesmiddelen vernietigd. Die praktijk wordt vandaag aangeklaagd door een groep artsen die samen een ‘Sociale Apotheek’ hebben opgericht. Ze verzamelen verpakkingen met  ongebruikte en niet-vervallen medicijnen, die ze uitdelen aan minderbedeelde patiënten. Op die manier dringen de artsen naar eigen zeggen gezondheidsarmoede terug en wordt de massale verspilling van geneesmiddelen vermeden.

Veiligheid in gedrang

Lieven Zwaenepoel , voorzitter van de Algemene Farmaceutische Bond (APB) zegt dat vernietigen nochtans de enige wettelijke reactie is. Zwaenepoel is geschokt door de creatieve oplossingen van sommige apothekers. “Iets anders dan vernietigen is niet toegelaten, noch voor artsen die een sociaal initiatief willen nemen, noch voor apothekers die soms met lede ogen moeten aanzien hoe ongeopende verpakkingen vernietigd moeten worden.”

Zwaenepoel beseft dat voor een bepaalde groep mensen gezondheidszorg te duur blijft en dat ze daardoor hun geneesmiddelen ook niet kunnen betalen. “Dat is een probleem waar oplossingen voor gevonden moeten worden, maar ongebruikte geneesmiddelen opnieuw hergebruiken is niet het antwoord. Het brengt de veiligheid in het gedrang. We kunnen niet garanderen dat medicijnen nog in orde zijn. Bovendien kunnen illegale namaakmedicijnen zo mee in het circuit geraken.”