Reporters

Bent u klaar voor een flexibele werkdag?

De vakantie zit erop en voor veel gezinnen is de terug-naar-schoolperiode de meest stressvolle van het jaar. Het kaftpapier moet weer worden bovengehaald en klanten en leveranciers ontwaken uit hun zomerslaap. Voor we het beseffen, zitten we opnieuw in onze 9 tot 5-routine, stelt Tim Christiaens. Maar het kan ook anders.

opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Hoewel het 9 tot 5-model al een tijdje ten dode opgeschreven is, blijven we maar collectief alles op dezelfde manier én op hetzelfde moment uitvoeren. Zo blijft de flexibele werkdag, die door de millennials al jaren geleden op de bedrijfsagenda’s werd geplaatst, in heel wat organisaties dode letter. De technologie om vanop afstand te werken is nochtans al sinds de vorige eeuw beschikbaar, maar we blijven die maar met mondjesmaat gebruiken. Zelfs de absurd lange files kunnen ons blijkbaar niet overtuigen. Gelukkig zijn er nieuwe initiatieven zoals "office on wheels", waarbij werkgevers zoals Colruyt een heuse kantoorbus inzetten voor het woon-werkverkeer. Maar het blijven druppels op een hete plaat.

Thuiswerken onder druk?

Thuiswerken is in bepaalde organisaties al langer ingeburgerd maar het staat steeds meer onder druk. Uit verschillende onderzoeken blijkt nochtans dat medewerkers die regelmatig van thuis uit werken productiever zijn. Ze hebben ook minder last van stress én ze melden zich minder vaak ziek. De CEO van Yahoo Marissa Mayer (foto) maakte echter al in 2013 bekend dat ze het thuiswerken aan banden zou leggen. Steeds meer CEO’s volgden haar voorbeeld. Zo kondigde IBM onlangs aan hetzelfde te zullen doen.

(Lees verder onder de foto)

Nochtans was het idee dat iedereen overal en op elk moment kan werken aan een stevige opmars bezig. De technologie laat dat ook toe en initiatieven zoals de jaarlijkse Nationale Thuiswerkdag onderstrepen de talrijke voordelen van deze vorm van werken. Anderzijds leren organisaties uit hun ervaringen en blijkbaar is niet elk bedrijf geschikt voor thuiswerk. Zo benadrukte IBM in haar communicatie dat er dringend gewerkt moet worden aan een groter engagement en innovatie. Een betere samenwerking op de werkvloer zou dat moeten bewerkstelligen.

De keerzijde van flexibel werken

Bij bepaalde Amerikaanse bedrijven is het telewerk blijkbaar de spuigaten beginnen uitlopen. In extreme gevallen zag men bepaalde collega’s soms maanden niet meer en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Toch is de kans klein dat Europese organisaties het thuiswerk massaal zullen afschaffen. Meer dan de helft van onze klanten stimuleert thuiswerk op een doordachte manier en heeft hier positieve ervaringen mee.

Is er een keerzijde aan flexibel werken? Ongetwijfeld. Sommige medewerkers vinden het best lastig om hun grenzen af te bakenen en maken te veel overuren. Het omgekeerde komt natuurlijk ook voor waarbij huishoudelijke taken wel eens de hoogste prioriteit krijgen. Andere tegenargumenten zijn dat het algemeen kader en de structuur wegvallen of dat de contacten met collega’s en leidinggevenden minder intensief blijken te zijn. Een doorgedreven vorm van flexibel werken zou in extreme gevallen de samenwerkingscultuur zelfs ernstig  kunnen aantasten.  

Prikklok naar museum

Flexibiliteit zal in de toekomst echter een belangrijk aspect vormen om medewerkers te kunnen aanwerven of te behouden. Een prikklok zal op korte termijn enkel nog in musea te zien zijn en medewerkers zullen de vrijheid om zelf hun tijd in te delen als een van de belangrijkste aspecten van hun job gaan beschouwen.  

(Lees verder onder de foto)

Reporters

De Nederlandse Tweede Kamer heeft er twee jaar geleden al mee ingestemd om flexibel werken als een echt basisrecht te gaan beschouwen. Concreet betekent dit dat werknemers voortaan het recht hebben om zelf hun arbeidstijden aan te passen aan hun behoeftes. De werkgevers kunnen dat verzoek enkel weigeren mits degelijke argumenten. De bedoeling is dat werknemers meer ruimte krijgen om bijvoorbeeld hun zieke partner te verzorgen, hun kinderen op te voeden of hun zorgbehoevende ouders te helpen. Ook België heeft met de Wet "Werkbaar en wendbaar werk" begin dit jaar de stap gezet, maar er is op bedrijfsniveau nog veel onduidelijkheid hoe dit in de praktijk zal werken.

Experten beweren al een tijdje dat ons huidig 9 tot 5-model voor kantoorwerkers in de toekomst niet meer houdbaar zal zijn. Laten we dus elk initiatief waarbij werknemers zelf hun tijd kunnen indelen in functie van hun workload met veel enthousiasme omarmen. Enkele goed doordachte afspraken op teamniveau kunnen al een mooie aanzet voor een flexibele werkomgeving zijn.  

______
VRT NWS wil een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen, publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.