AFP or licensors

Brexit-gesprekken zitten in het slop

De gesprekken over de brexit zitten in het slop. Ook in de derde onderhandelingsronde is er geen "beslissende vooruitgang" geboekt over de belangrijkste elementen van de boedelscheiding tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië. Dat heeft de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier gezegd na afloop van de onderhandelingen in Brussel.


"We hebben geen beslissende vooruitgang geregistreerd over de belangrijkste thema's", zo gaf Barnier (rechts op de foto bovenaan) toe na afloop van vier dagen van intense onderhandelingen over de vrijwaring van de rechten van Europese burgers in Groot-Brittannië en vice versa, de financiële afwikkeling van de boedelscheiding en de Ierse kwestie, de nieuwe grens die er komt tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland.

Er zijn volgens Barnier wel "nuttige" verduidelijkingen aangebracht, bijvoorbeeld over grensarbeiders en over de sociale zekerheid, en het debat over de Ierse kwestie was zelfs "vruchtbaar", maar "aan het huidige ritme blijven we ver verwijderd van de vaststelling dat er voldoende vooruitgang is geboekt".

Toekomstige handelrelaties

De drie dossiers - de rechten van de EU-burgers in het VK en vice versa, de financiële en de Ierse kwestie - vormen voor de Europeanen de sleutelelementen van de boedelscheiding en ze eisen dat de onderhandelingen over die zaken voldoende zijn opgeschoten vooraleer er gesprekken kunnen worden aangevat over de toekomstige handelsrelaties.

De staatshoofden en regeringsleiders buigen zich in oktober over de vraag of er al dan niet voldoende vooruitgang is geboekt. Zoals de zaken er nu voorstaan, gaat het veel te traag en kan Barnier niet zeggen dat er voldoende vooruitgang is geboekt om over de toekomstige relaties te beginnen onderhandelen, zo liet hij verstaan.

Die opeenvolging is niet naar de zin van de Britten, die het liefst over de twee zaken tegelijkertijd zouden praten . De Britse minister "voor het verlaten van de Europese Unie" David Davis (links op de foto bovenaan) hamerde er opnieuw op dat de scheiding en de toekomstige handelsrelaties "onlosmakelijk met elkaar verbonden" zijn, en niet strikt gescheiden kunnen worden.    

Op ramkoers over financiën

Over de financiële afwikkeling van de scheiding zitten Brussel en Londen op ramkoers. "In juli erkende het Verenigd Koninkrijk nog dat het verplichtingen had na de datum van vertrek op 29 maart 2019", zo klaagde Barnier, "maar deze week legden de Britten uit dat hun verplichtingen zich beperken tot hun laatste betaling aan de Europese begroting voor het vertrek. Hoe kunnen we zo vertrouwen opbouwen en gesprekken starten over onze toekomstige relaties?"

Barnier verwees in dat verband naar een aantal leningen en projecten over een langere termijn die Groot-Brittannië als lidstaat mee goedgekeurd heeft.

Davis bevestigde dat de gesprekken over de zogenoemde brexit-factuur moeizaam verlopen. Officieel legt het Europese kamp geen precies bedrag op tafel, maar in de pers circuleren bedragen van 60 tot 100 miljard euro, die het Verenigd Koninkrijk aan de EU zou moeten betalen.

"De Europese Unie claimt een grote som geld van de Britse belastingbetaler, op basis van wat zij denkt dat onze wettelijke verplichtingen zijn. Het is maar normaal dat we die verplichtingen regel per regel bekijken en zien of ze gerechtvaardigd zijn. De Britse belastingbetaler verwacht niets minder", zo zei Davis, die wel erkende dat er "morele verplichtingen" kunnen bestaan.    

"Deportatiebrief"

De Britse houding in het debat over de burgerrechten sterkt het
vertrouwen van Barnier al evenmin. De "deportatiebrief" die een honderdtal EU-burgers op het eiland onlangs per abuis in de bus kregen, vormt voor hem een nieuw bewijs dat deze rechten afgedwongen moeten kunnen worden onder de hoede van het Europese Hof van Justitie.

De Britten willen er niet van weten dat het Europees Hof nog een rol zou spelen. Davis sommeerde zijn Europese tegenhanger meteen om "meer verbeelding" aan de dag te leggen om tot een systeem voor de afdwingbaarheid van deze rechten te komen.

"Nostalgie naar de eenheidsmarkt"

Barnier maakte zich ook druk over Britse pogingen om zo veel mogelijk voordelen van de Europese eenheidsmarkt te behouden, zonder er deel van uit te maken. Hij ontwaarde daarin zelfs "een vorm van nostalgie". "Je moet nostalgie niet verwarren met een geloof in vrije handel", zo beet Davis terug.

Barnier wees erop dat een harde brexit hoe dan ook "vele gevolgen" heeft, "waarover er misschien niet steeds voldoende debat is geweest in Groot-Brittannië".

Voor hem staat het alleszins als een paal boven water dat nieuwe Britse
standaarden en normen niet automatisch erkend kunnen worden op de
eenheidsmarkt. "Je kan niet buiten de interne markt staan en
tegelijkertijd het wettelijke kader ervan vorm geven", zo zei hij.

Op 18 september zitten de Britse en Europese onderhandelaars opnieuw samen voor de vierde ronde.