AFP or licensors

De nieuwe Franse arbeidswet voor dummies

Het was één van de grote beloftes van Emmanuel Macron. Als president wou en zou hij de Franse arbeidswet hervormen. Vandaag stelde zijn regering die nieuwe arbeidswetgeving voor. Macron en zijn regering willen die hervorming in vijf zogenaamde presidentiële ordonnanties doorvoeren. Dat betekent zonder een debat in het parlement.  

Omstreden vanaf het begin, die arbeidswethervorming, maar volgens veel economische waarnemers een noodzaak als de Franse economie zichzelf eindelijk wil herlanceren en Frankrijk iets wil doen aan de hoge werkloosheid.

Kleine en Middelgrote Ondernemingen

"Het is voor de eerste keer dat de arbeidswet voorrang geeft aan de kleine en middelgrote ondernemingen,” zo benadrukte de Franse minister van Werk Muriel Pénicaud tijdens de voorstelling. En dat ligt al onmiddellijk gevoelig bij sommige vakbonden want in 96 procent van al die kleinere ondernemingen is er geen vakbondsvertegenwoordiging.

De Franse regering wil daarom het sociaal overleg in bedrijven met minder dan 50 werknemers voortaan mogelijk maken zonder de vakbonden. Concreet: een bedrijfsleider kan nu rechtstreeks met een personeels-vertegenwoordiger onderhandelen over allerlei zaken zoals arbeidsduur, pauzes, vakantieregelingen, enz…

De hervorming is ambitieus, evenwichtig en rechtvaardig

Edouard Philippe, Franse premier

In plaats van een gecentraliseerd overleg met vakbonden en enkele
vertegenwoordigers van de werkgevers, probeert Macron nu het
initiatief bij de individuele ‘patrons’ en ‘loontrekkenden’ te leggen.
Bij bedrijven met minder dan 20 werknemers mag de bedrijfsleider zelfs
per referendum voorstellen doen over de arbeidsregeling.

Ontslagregelingen

Multinationals die in Frankrijk gevestigd zijn, moeten gemakkelijker kunnen inspelen op een veranderende marktsituatie. Met die filosofie in het achterhoofd wordt de ontslagregeling versoepeld. Bedrijven zullen mensen sneller kunnen ontslaan en rechtbanken moeten discussies over ontslag-regelingen sneller afhandelen. Als werknemer krijg je voortaan maar één jaar de tijd meer om een klacht in te dienen tegen een gedwongen ontslag.

De normale ontslagvergoeding stijgt wel van 20 tot 25 procent van het maandelijkse salaris, afhankelijk van het aantal jaar dat iemand werkzaam was. Aan de andere kant bepaalt de overheid de hoogte van de maximale vergoeding bij een onterecht ontslag zodat er minder procedureslagen bij arbeidsrechtbanken zouden komen.

Flexibiliteit

Bedoeling van Macron is om de ondernemers en bedrijven in Frankrijk meer zuurstof te geven. Nu aarzelen veel werkgevers om extra volk aan te trekken  omdat de ontslagregelingen in Frankrijk zo tijdrovend en duur zijn. Tegelijk beseft de Franse president dat alle initiatief aan de werkgevers of bedrijven overlaten een gevaar inhoudt. Daarom voorziet hij in zijn arbeidswet ook zogenaamde “competiviteitsakkoorden” die regels bepalen voor maximale arbeidsduur en –vergoedingen.  

AP

De vakbonden reageren eerder lauw. Zij zijn bang dat de nieuwe arbeidswet geen flexibiliteit zal opleveren, maar wel zogenaamde ‘hamburgerbanen.’ Jobs waar je dus niet veel mee verdient, maar die wel veel flexibiliteit van de werknemer vragen. Opvallend wel, de meeste vakbonden hebben kritiek of zijn het oneens met de voorstellen, maar voorlopig roept alleen de links-miltante vakbond CGT op om in september tegen de wet te betogen.