Dit verandert vanaf 1 september

Bij de start van een nieuwe maand, en bij deze ook de start van het nieuwe schooljaar, verandert er heel wat. Zo krijgen pleegouders voortaan een statuut, worden de verbruikstests van nieuwe auto’s realistischer, maar worden ook de hospitalisatiepolissen fors duurder. We zetten de wijzigingen op rijtje.  

Leerlingen met autisme een dag thuis

Vanaf het nieuwe schooljaar mogen scholieren met een autismespectrumstoornis één dag per week thuisblijven, indien ze een attest van een arts hebben. “Het gaat om kinderen die in het gewone onderwijs schoollopen, maar voor wie vijf dagen per week les volgen te veel van het goede is”, zegt Vlaams Parlementslid Kathleen Helsen van de CD&V. “Ze krijgen er te veel prikkels en dat leidt er vaak toe dat ze het schooljaar moeten overdoen of naar het buitengewoon onderwijs worden verwezen.”

Volgens Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is de regeling perfect mogelijk binnen de huidige wetgeving. Door hen als chronisch zieken te beschouwen kunnen kinderen met autisme immers een dag per week thuis studeren. “Dat zijn kinderen met autisme niet, maar door ze onder die paraplu onder te brengen, konden we snel schakelen”, zegt Helsen. Wanneer een leerling in aanmerking komt, wordt zijn of haar parcours uitgestippeld in overleg met de ouders, het CLB, de arts, de school en de leerling zelf. 

Leerlingen met autisme kunnen tijdelijk onderwijs aan huis krijgen 

Scholieren met autismespectrumstoornis kunnen vanaf het nieuwe schooljaar ook “tijdelijk onderwijs aan huis” krijgen. Dat wordt momenteel al toegepast bij chronisch zieke leerlingen. Crevits benadrukt dat het in de eerste plaats nog altijd de bedoeling blijft om leerlingen met autisme les te laten volgen op school. De regeling is dus alleen van toepassing op leerlingen die op advies van een arts sowieso regelmatig wegblijven van de schoolbanken. 

De betrokken leerlingen hebben per negen halve dagen afwezigheid recht op vier uur onderwijs aan huis. Zo kunnen ze een deel van de opgelopen achterstand weer inhalen. 

Groene lening in Brussel ook voor zonnepanelen

Vanaf september kan je in het Brussels hoofdstedelijk gewest de groene lening ook gebruiken voor investeringen in hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, een warmtepomp of een zonneboiler. De Brusselse groene lening kan gebruikt worden om energiebesparende ingrepen in je woning uit te voeren tegen een rentevoer van 0 tot 2 procent. 

Voordien konden de lening ook al aanvragen voor bijvoorbeeld isolatie, superisolerende beglazing of meer efficiënte verwarming. Daarbij moeten de werken worden uitgevoerd door een erkend aannemen. 

Ook in Vlaanderen kan je een groene lening aangaan voor energiebesparende ingrepen. 

Pleegouders krijgen statuut

Na twintig jaar is er in België een statuut voor pleegouders. Het statuut, dat vanaf september van kracht wordt, legt de rechten en plichten van de pleegouders vast en maakt duidelijke afspraken tussen de ouders en pleegouders mogelijk. 

Het statuut moet mensen overtuigen om hun huis open te stellen voor kwetsbare kinderen. Pleegzorg heeft, in tegenstelling tot adoptie, een tijdelijk karakter. Zo staan de pleegouders in voor huisvesting, behandeling, opvoeding en onderwijs. Het ouderlijk gezag ligt nog steeds bij de natuurlijke ouders, tenzij zij daaruit ontzet zijn. 

Dankzij het statuut krijgen de pleegouders het recht over alle dagdagelijkse beslissingen, zoals de haarsnit of inentingen, of dringende medische ingrepen. De belangrijke beslissingen omtrent school, levensbeschouwing of zware medische ingrepen, vallen nog steeds onder het gezag van de ouders, tenzij ze die expliciet delegeren aan de pleegouders. 

Voortaan krijgt ook iedere partij, zowel ouders als pleegouders, het recht om bij de familierechter beslissingen aan te kaarten. Voorts krijgen pleegouders het recht om contact op te nemen met het kind dat terug naar de ouders gaat, wanneer het kind minstens een jaar in het pleeggezin is opgegroeid. 

In Vlaanderen stonden vorig jaar 4.717 pleeggezinnen open voor 6.507 pleegkinderen. Dat blijkt uit cijfers van Pleegzorg Vlaanderen. 

© lev dolgachov - www.belgaimage.be

Zelfstandige mama’s moeten gratis dienstencheques niet meer formeel aanvragen

Zelfstandige vrouwen die net bevallen zijn, hoeven niet meer zelf hun 105 gratis dienstencheques aanvragen. Voortaan zal het sociaal verzekeringsfonds zelf polsen of de jonge mama’s de dienstencheques willen krijgen. 

Zelfstandige vrouwen die bevallen, hebben sinds 2016 het recht op 105 dienstencheques voor hulp in het huishouden. Toch deed 12,5 procent van de zelfstandige moeders geen beroep op de cheques. Waarschijnlijk komt dit doordat ze de cheques niet wilden, of de maatregel niet kenden. 

Het sociaal verzekeringsfonds moet dus vanaf 1 september op eigen initiatief contact opnemen met de kersverse mama. De maatregel geldt voor alle bevallingen van zelfstandige vrouwen in België.

Verbruikstests nieuwe wagens worden realistischer

Nieuwe wagens worden vanaf vandaag aan uitgebreidere tests onderworpen om hun CO2-uitstoot en brandstofverbruik te meten. De maatregel moet leiden tot realistischere - meestal hogere - waardes. De verkeersbelasting, die wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot, blijft voorlopig onveranderd.

De testcyclus, Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) genaamd, is gestandaardiseerd voor alle autobouwers en vervangt de verouderde NEDC-test.  

Volgens Febiac, de federatie van de automobiel- en tweewielerindustrie, zijn de testomstandigheden bij WLTP realistischer, met hogere snelheden en snellere acceleraties. “Gemiddeld afficheert de WLTP-methode 20 procent hogere verbruiks- en emissiewaarden dan de NEDC-methode”, zegt de federatie. 

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein benadrukt dat de hogere waarden geen invloed hebben op de verkeersbelasting. Zolang de wetgeving niet aangepast wordt, blijft het ouder systeem in voege, zegt hij.

De nieuwe meetmethode geldt voorlopig enkel voor nieuwe modellen die op de markt komen. Vanaf september 2018 worden alle nieuwe auto’s, ook modellen die al langer gecommercialiseerd werden, getest volgens de WLTP-methode.

Inkomensgarantie voor Ouderen pas na tien jaar verblijf

De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) wordt alleen nog uitgereikt aan mensen die minstens tien jaar in België hebben verbleven, waarvan zeker vijf jaar zonder onderbreking. Dat heeft minister van Pensioen Daniel Bacquelaine (MR) beslist. De IGO-uitkering is bedoelt voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. 

De maatregel moet voorkomen dat iemand zich enkel in ons land vestigt om van onze sociale voordelen te genieten. “We zagen dat mensen hun ouders lieten overkomen via gezinshereniging om ze onmiddellijk een IGO-uitkering te laten ontvangen”, zei N-VA-Kamerlid Jan Spooren eerder. Zo zouden meer dan 1.600 ouderen zonder Belgisch paspoort een IGO ontvangen. 

In totaal krijgen zo’n 105.000 mensen een IGO. Wie niet in aanmerking komt, heeft wel recht op een leefloon. Maar dat ligt lager. 

De maatregel moet dit jaar een besparing van 2 miljoen euro opleveren. Tegen 2021 loopt dat bedrag op tot 9 miljoen. 

Hospitalisatiepolissen DKV fors duurder

Verzekeraar DKV, de Belgische marktleider, verhoogt vanaf september de premies voor zijn hospitalisatieverzekeringen. Dat gebeurt op vraag van de Nationale Bank. De hospitalisatiepolissen van voor 2000 worden 9 procent duurder. Bij contracten die tussen 2000 en 2015 werden afgesloten, komt er 5,5 procent bij. “Dit komt neer op een gemiddelde stijging met jaarlijks 13,80 euro voor kinderen (tot 19 jaar) en met 44,30 euro voor een volwassene (vanaf 20 jaar)”, zegt DKV. Vanaf september 2018 legt de Nationale Bank bijkomende jaarlijkse verhogingen op van 1 tot 1,6 procent. 

De premieverhogingen moeten bij DKV een tekort van 15 miljoen euro overbruggen, zegt De Tijd. De verzekeraar wijst op een “sterke stijging van de ziekenhuiskosten”.

Meest gelezen