BELGA/MAETERLINCK

Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports willen zetel in Nederland na fusie

Na de fusieverkenning hebben Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports een overeenkomst voor de fusie voorgelegd  aan hun aandeelhouders en personeelsvertegenwoordigingen. Die moeten zich in de komende drie maanden daarover uitspreken. Bedoeling is dat de maatschappelijke zetel van de nieuwe holding in Nederland komt.

De grensoverschrijdende fusiehaven moet de vorm krijgen van een Europese vennootschap als holding voor de twee huidige havenbedrijven. De maatschappelijke zetel daarvan komt dus in Nederland, maar een precieze plaats is nog niet bekend.

"In het toekomstige Havenhuis aan de Graslei in Gent komt eveneens een kantoor van de Europese vennootschap", zeggen beide bedrijven. "Aangezien beide havenbedrijven juridisch blijven bestaan, zullen beide havenbedrijven in hun land belastingen betalen."

Uitgangspunt van de overeenkomst is een fusie op gelijkwaardige basis. De twee huidige CEO's, Daan Schalck van Havenbedrijf Gent en Jan Lagasse van Zeeland Seaports, zullen samen het nieuwe bedrijf leiden.

De fusiepartners stellen ook voor dat voor belangrijke beslissingen door de aandeelhouders, steeds een meerderheid van 76 procent noodzakelijk is. Zo willen ze vermijden dat er coalities mogelijk zijn tussen een te beperkt aantal aandeelhouders. Ander uitgangspunt is dat de werknemers in dienst blijven bij de dochterondernemingen van de holding en werkzekerheid hebben. "Er zal geen ontslag van medewerkers zijn als gevolg van de fusie. Ook blijven de geldende arbeidsvoorwaarden behouden."

5.000 extra arbeidsplaatsen

De nieuwe haven moet de Europese nummer drie worden wat betreft toegevoegde waarde en de nummer 10 wat betreft goederenoverslag via zeevaart. Het fusiebedrijf wil tegen 2022 de toegevoegde waarde met 10 procent doen groeien. De overslag via zeevaart, nu 62 miljoen ton, moet dan 70 miljoen ton bedragen. Voor de overslag via binnenvaart (nu 55 miljoen ton) wordt gemikt op 60 miljoen ton.     

Ook verwachten beide bedrijven dat door de groei in toegevoegde waarde, volume en omzet, de werkgelegenheid in het nieuwe havengebied tegen 2022 toeneemt tot 100.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen, terwijl dat er nu 95.000 zijn. De toegevoegde waarde van de fusiehaven zou uitkomen op 13 miljard euro.

Goedkeuring

De fusieovereenkomst gaat nu naar de acht gemeente- en provincieraden, die zich in oktober en november uitspreken. Na goedkeuring wordt de nieuwe naam van het eengemaakte grensoverschrijdende havengebied en het fusiebedrijf bekendgemaakt. Voorlopig is daarvoor vrijdag 8 december naar voren geschoven.     

In de lente van volgend jaar moet nog in het Vlaams Parlement gestemd worden over het Vlaamse havendecreet, dat moet worden aangepast om de fusie mogelijk te maken.