Videospeler inladen...

Iedereen wil een groene speelplaats

Er is steeds meer vraag naar groene speelplaatsen, dat zegt vzw Springzaad die inzet op het scheppen van ruimte voor natuur, kinderen en jongeren. “We roepen architecten en bouwheren op om bij de bouw van nieuwe scholen de speelplaats samen met de gebruikers vorm te geven, en spel en beleving centraal te zetten.”

De grijze betonnen schoolspeelplaats heeft afgedaan, zoveel is duidelijk. Ouders en leerkrachten roepen meer en meer op om over te gaan op vergroening. “Wat opvalt is de aandacht die scholen geven aan het welbevinden van de kinderen op de speelplaats. Het engagement van ouders om de speelplaatsen samen met de leerkrachten groen en speels te maken, is bijzonder groot”, zegt Joke Cant van Pimp je Speelplaats - een project van Cera, Good Planet, KBC en de Vlaamse Overheid voor groene en avontuurlijke schoolspeelplaatsen.

Maar ook kinderen houden van een stukje groen op hun speelplaats. Pimp je Speelplaats peilde in oktober 2014 met een online bevraging naar de mening en wensen van 132 kinderen over hun eigen speelplaats. Uit de kleine steekproef blijkt dat kinderen een speelplaats meer boeiend vinden als er meer bomen, struiken en bloemen staan, en als er meer “gras is waar je altijd op mag”. 

Een groene speelplaats zou bovendien heel wat positieve effecten hebben. “Kinderen voelen zich gelukkiger in het groen, en vervelen zich minder snel op een avontuurlijke speelplaats. De uitdagende omgeving scherpt hun sociale vaardigheden aan en prikkelt hun creativiteit. Negatief (pest)gedrag krijgt minder kans! Wetenschappelijk onderzoek bevestigt deze bevindingen. De kinderen zijn meer betrokken bij hun speelplaats en de leerkrachten vinden er boeiende leerkansen,” zegt Cant.

De vraag voor groenere speelplaatsen blijft niet onbeantwoord. De Vlaamse regering deed de voorbije jaren een grote inhaalbeweging wat de scholenbouw betreft. En ook de komende jaren wordt daarin verder geïnvesteerd. Bovendien gaan die investeringen in toenemende mate ook naar de omgevingsaanleg en de vergroening van scholen.

Daarnaast zijn er ook een aantal projecten opgericht die de scholen een handje helpen. Zo was Pimp je Speelplaats dit jaar aan haar derde editie toe. Daarbij kregen 25 van de 93 scholen die zicht inschreven, coaching en een budget van 4.000 euro voor plantgoed, hout voor speelelementen en aarde.  

Meest gelezen