usage worldwide

Meer dan 40.000 burgers eisen aanvaardbare prijzen voor nieuwe geneesmiddelen

Test-Aankoop, Dokters van de Wereld, de ziekenfondsen en de koepel van Franstalige patiëntenorganisaties hebben vandaag een petitie overhandigd aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VlD). Daarin eisen ze aanvaardbare prijzen voor nieuwe geneesmiddelen, om op die manier onze sociale zekerheid te beschermen. De petitie werd ondertekend door 43.000 mensen.

Farmaceutische bedrijven hanteren volgens de initiatiefnemers sinds enkele jaren buitensporige prijzen voor nieuwe geneesmiddelen. De behandeling voor hepatitis C kost meer dan 43.000 euro per individu, en ook de behandeling van borstkanker kost al gauw meer dan 100.000 euro per jaar, luidt het.     

De initiatiefnemers begrijpen de noodzaak van een correcte financiering om innovatief onderzoek aan te moedigen, maar steeds vaker wordt de ontwikkeling van geneesmiddelen een excuus voor sommige bedrijven om winstmarges tot in het extreme te maximaliseren, stellen ze. "De winstlogica blijft niet zonder gevolgen: op termijn zal het budget van de sociale zekerheid in het gedrang komen."     

De initiatiefnemers hekelen ook dat de farmaceutische sector weigert om de onderzoeks- en ontwikkelingskosten voor geneesmiddelen publiek te maken. "Dat terwijl een belangrijk deel van het universitair onderzoek gefinancierd wordt met publiek geld. De burger betaalt dus twee keer voor geneesmiddelen. De eerste keer via de belastingen, een tweede keer via de sociale zekerheid. Hoewel we als burgers een flinke duit in de zak doen, krijgen we toch geen enkele inzage in de echte kosten voor onderzoek, ontwikkeling en productie."    

Inspanningen op Europees niveau

De organisaties moedigen minister De Block aan de inspanningen op Europees niveau uit te breiden. "Het is hoog tijd dat de EU-lidstaten hun krachten bundelen, zeker als het gaat over het gezamenlijk onderhandelen met de farmaceutische sector over de prijzen en over de evaluatie van de échte waarde van een nieuw geneesmiddel."

De ondertekenaars van de petitie vragen onder meer veranderingen in het systeem van octrooien, dat "nu te veel te makkelijk monopolies toekent aan de farmaceutische bedrijven."     

De initiatiefnemers erkennen dat de problematiek complex is. Ze verklaren bereid te zijn om patiënten, artsen, academici, ngo's, burgerbewegingen en andere stakeholders samen te doen nadenken en een publiek debat te voeren over de gevolgen van de hoge prijzen en over oplossingen.