Na 20 jaar eindelijk een statuut voor pleegouders

Vanaf morgen kunnen pleegouders zelf beslissen over kleine dagelijkse dingen zoals de kapper en een doktersbezoek. En ze kunnen ook contact blijven houden met hun pleegkind, als het terug naar z'n ouders vertrekt. Over dat statuut voor pleegouders is 20 jaar gediscussieerd en morgen gaat het eindelijk in.

Vlaams parlementslid Lorin Parys (NV-A) is tevreden dat het statuut morgen eindelijk ingaat. Hij is zelf ook pleegouder. "Door dit nieuwe statuut valt er een emotionele barrière weg voor kandidaat-pleegouders. Die haakten in het verleden vaak af, als ze beseften dat ze na de periode van pleegzorg geen contact meer konden hebben met hun pleegkind. Als je jarenlang voor zo'n kind gezorgd hebt, is dat zwaar."

Dat verandert nu door het nieuwe statuut, dat de rechten en plichten van ouders en pleegouders duidelijk vastlegt. Als een kind minstens een jaar is opgegroeid in een pleeggezin, dan hebben de pleegouders het recht om ook na die periode contact te houden met het kind. Die wijziging moet meer mensen overtuigen om met pleegzorg te beginnen. Als er voortaan problemen zijn, dan kunnen alle partijen naar de rechter stappen die nu kan oordelen op basis van een duidelijk juridisch kader.

Door het nieuwe statuut valt er een emotionele barrière weg voor kandidaat-pleegouders. 

Lorin Parys (N-VA)

Naar de kapper en de dokter

Ook kleinere, alledaagse dingen worden door het statuut voor pleegouders geregeld. Wie mag er beslissen over het kapsel van een pleegkind? Wie kiest de school? Wie beslist er of een doktersbezoek mogelijk is. Parys: "Die dingen kunnen nu vastgelegd worden na overleg tussen ouders en pleegouders, daar sturen we vooral op aan. En als dat niet lukt, kan je voortaan vragen aan een rechter of je die dingen als pleegouder zelf te mogen beslissen.

De volgende stap: pleegzorgverlof

Het nieuwe statuut is belangrijk om meer mensen over de streep te trekken voor pleegzorg. Maar het is nog niet genoeg, zegt Kristien Van Vaerenbergh van N-VA: "De volgende stap die wij absoluut moeten zetten, is het pleezorgverlof. Voor ouders die een kind adopteren bestaat er al adoptieverlof, voor pleegouders is er niets. En zeker voor mensen die heel jonge kinderen willen adopteren is dat belangrijk." 

Volgens Parys wordt dat dossier onnodig tegengehouden: "Ik roep alle partijen op om eindelijk dat pleegzorgverlof goed te keuzen. Dat blijft maar vastzitten omdat er allerlei dossiers aan vasthangen die er niks mee te maken hebben. Laten we daar geen politiek spel over spelen en er snel voor zorgen dat mensen meer baby's en peuters gaan opnemen in hun gezin."