Video player inladen ...

“Uitzonderlijke omstandigheden vergen uitzonderlijke maatregelen”

Bij de start van het gerechtelijk jaar op 1 september houden de procureurs-generaal van dit land traditiegetrouw hun plechtige toespraak. Johan Delmulle, die procureur-generaal is in Brussel, doet in zijn openingsrede een opvallend voorstel: hij wil onderzoeken of rechters die normaal gezien alleen maar conflicten tussen particulieren onderling behandelen, de zogenoemde burgerlijke zaken, ook kunnen worden ingezet voor strafzaken. Een rechter die dus doorgaans arresten velt over bijvoorbeeld erfeniskwesties of echtscheidingen zal dan ook diefstallen of geweldsmisdrijven moeten beoordelen.

Het gaat om een maatregel die wettelijk voorzien is, maar die bijna nooit wordt toegepast. Delmulle zal deze maand nog onderzoeken of de wettelijke voorwaarden vervuld zijn. Als dat zo is, wil hij om de vijftien dagen een bijkomende zitting voor strafzaken organiseren in burgerlijke kamers van het Hof van Beroep.


De procureur-generaal verantwoordt zijn opvallende voorstel zo: “Voor de Franstalige strafkamers blijft de toestand ronduit zorgwekkend. Aan het huidige ritme betekent dit dat het een volledig jaar zonder nieuw binnenkomende zaken zou duren om de achterstand weg te werken. Uitzonderlijke omstandigheden vergen uitzonderlijke maatregelen, en vandaar dit voorstel”.

In theorie moeten rechters inzetbaar kunnen zijn in alle materies, maar in de praktijk zal het toch de vraag zijn of rechters die al jarenlang alleen maar burgerlijke zaken doen zich snel zullen willen en kunnen aanpassen. Of, zoals een criticus het verwoordde: "Je zou het kunnen vergelijken met een bakker die opeens vlees gaat verkopen."

Perslekken

Verder maakt de procureur-generaal van Brussel, die binnen het College van procureurs-generaal belast is met de materie van het terrorisme, zich ook zorgen over perslekken. ‘De almaar toenemende perslekken brengen het goede verloop van terrorisme-onderzoeken alsmede de veiligheid van de uitvoerders ervan, ernstig in het gedrang. Daarom neemt hij een aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart vorig jaar over. Hij pleit voor de oprichting van een paritair samengesteld comité van vertegenwoordigers van de politie- en inlichtingendiensten enerzijds en journalisten anderzijds. Dit comité zou bij consensus richtlijnen moeten formuleren in verband met de verspreiding van gevoelige informatie.

Procureur-generaal Gent verdedigt "afkoopwet"

De mercuriale in Gent werd bijgewoond door minister van justitie Koen Geens. De procureur-generaal van Oost-en West Vlaanderen, Erwin Dernicourt, hield onder meer een opvallend pleidooi voor de verruimde minnelijke schikking, waardoor criminelen hun straf kunnen afkopen. Die afkoopwet krijgt volgens hem ten onrechte veel kritiek, onder meer door de Kazachgate-affaire. Maar de procureur-generaal benadrukte dat de wet de Belgische staat en de fiscus miljoenen euro's per jaar oplevert. “Ik vond het een mooie entree voor het nieuwe gerechtelijke jaar, om daar even het accent op te leggen. Het voorbije jaar is het de afkoopwet onder meer door Kazachgate uiteraard zeer negatief gepercipieerd geweest door de burger. Het is alsof we in achterkamertjes allerlei afspraken maken met criminelen. Het is niet zo. Strikt genomen is het een beetje het verlengde van de klassieke minnelijke schikking, die zowel u als ik opgelegd kunnen krijgen, bijvoorbeeld als we te snel rijden. Het gaat natuurlijk om grotere bedragen heel vaak, dat begrijp ik, dat dat soms frustreert. Maar het is zo dat we mogen rekenen op een opbrengst van 35 miljoen aan boetes die dus de Belgische Staat zijn toegekomen, maar het is vooral belangrijk om te preciseren dat we op die manier er ook in geslaagd zijn om de betrokken veroordeelden uiteindelijk toch te laten betalen aan de fiscus, RSZ of aan benadeelden voor 80 miljoen euro.”