Franstalige coalitiepartners bakkeleien er flink op los

In de studio's van de Franstalige omroep RTBF hebben de Brusselse kopstukken van PS en Défi - het vroegere FDF - flink afgegeven op CDH. Nu komen verhitte politieke discussies wel meer voor, maar PS, Défi en CDH zijn coalitiepartners, die de volgende twee jaar willens nillens samen Brussel en de Franse Gemeenschap moeten besturen.  

Défi-voorzitter Olivier Mangain, Laurette Onkelinx van de Brusselse PS en Hamza Fassi Fihri, de ondervoorzitter van CDH, discussieerden over hoe het verder moet aan Franstalige kant. De politieke kaarten zijn daar immers flink door elkaar geschud omdat CDH niet meer voort wil besturen met de door schandalen geplaagde PS.

De PS is dan ook uit de Waalse regering gezet en de liberale MR is in haar plaats gekomen, maar in Brussel en de Franse Gemeenschap kan dat niet omdat de alternatieve coalitie met MR daar geen meerderheid heeft, en de andere mogelijke partner, Défi, zich op een lijn blijft plaatsen met de PS.

In het debat was het dan ook twee tegen één, Défi en PS tegen de "verrader" CDH.

Vanden Boeynants

Een conflict is zelden zo scherp als tussen gewezen "vrienden" die nu vijanden zijn geworden, en het ging er dan ook fel aan toe. 

Onkelinx vroeg de CDH-ondervoorzitter of hij misschien een fiche had meegebracht naar het debat waarop stond "Val de PS aan", terwijl Défi-voorzitter Mangain CDH voortdurend aanviel over de punten "goed bestuur" en "schandalen", net de reden waarom CDH gebroken heeft met de PS.

Mangain somde allerlei CDH-mandatarissen op die gerechtelijke problemen hadden of gekend hadden, en hij schuwde het daarbij niet oude koeien uit de gracht te halen. Zo begon hij bij gewezen minister van Defensie en premier Paul Vanden Boeynants om uit te komen bij Joëlle Milquet, en hij sloot af met de bewering dat er in zijn partij geen mandatarissen zijn die in beschuldiging zijn gesteld. Dat klopt niet helemaal, maar wel is het zo dat Défi in die gevallen steeds snel en kordaat ingegrepen heeft.

Regeerakkoord

De vijandigheid tussen de coalitiepartners was dus zonneklaar, en de vraag dringt zich dan ook op hoe deze drie partijen nog met elkaar kunnen blijven regeren tot 2019.

Het antwoord is dan steeds: we gaan het regeerakkoord uitvoeren, en de concrete dossiers waaraan we gewerkt hebben, verder uitwerken "in het belang van de burger".

In de praktijk is dat natuurlijk niet evident, en dat bleek ook uit het vervolg van het debat. Dossiers als de hervorming van de kinderbijslag, of de hervorming van het onderwijs, dat aan Franstalige kant voor enorme uitdagingen staat, lagen al moeilijk voor de clash tussen PS en CDH, en dat is er nu uiteraard niet op verbeterd, te meer omdat CDH de PS ervan verdenkt het katholiek onderwijs af te willen schaffen.    

Wisselmeerderheden

Een theoretische mogelijkheid zou natuurlijk zijn om met wisselmeerderheden te werken naar gelang van de dossiers, en commentatoren hebben dan ook al gezegd dat de huidige crisis misschien wel een zegen is voor de democratie. De parlementsleden zouden nu immers hun geweten kunnen volgen, en dossier per dossier stemmen zoals hun overtuiging dat dicteert, in plaats van blindelings de partijdiscipline te volgen.

Onkelinx heeft daar echter, ook in dit debat, al voor gewaarschuwd en het in de praktijk uitgesloten. We werken niet "à la carte", zo zei ze, en het is uitgesloten dat CDH gewoon blijft zitten in de regering om zich vast te klampen aan de macht, en dan in het parlement kan doen wat het wil. Wisselmeerderheden zullen we niet aanvaarden, zo zei ze duidelijk.   

Kunstmatig coma

Op de vraag hoe het nu verder moet, hebben sommigen al geantwoord dat de politiek in Brussel en de Franse Gemeenschap van België tot 2019 in een kunstmatig coma zal verzeild geraken.

Hoe het in de praktijk zal evolueren, zal te zien zijin in het parlement, en op de partijcongressen. Zondag bijt Défi de spits af en houdt het een partijcongres bij de hervatting van de politieke werkzaamheden. Verder zijn er volgende week ook opnieuw hoorzittingen over Samusocial, en die zorgen mogelijk ook voor vuurwerk.