Danny Gys / Reporters

Burgerplatform "Ieder Kind Een Stoel" trekt naar de rechter wegens plaatsgebrek in Brussels onderwijs

Het Brusselse Burgerplatform "Ieder Kind Een Stoel" heeft een rechtszaak aangespannen bij de rechtbank van eerste aanleg, tegen de overheden die verantwoordelijk zijn voor het plaatstekort in het Brusselse Nederlandstalige onderwijs. De initiatiefnemers zijn het beu dat de politici hun verantwoordelijkheid niet opnemen. 

Dit schooljaar krijgen liefst 816 van de 2.416 aangemelde nieuwkomers in Brussel geen stoel in een onthaalklas. In de eerste kleuterklas meldden zich zelfs 1.146 kinderen aan voor slechts 189 vrije plaatsen, wat neerkomt op een tekort van 957 plaatsen. Ook in de tweede en derde kleuterklas en het eerste leerjaar is er nog een aanzienlijk tekort van respectievelijk 331, 309 en 226 plaatsen.

“Ieder Kind Een Stoel” klaagt al bijna twee jaar het plaatstekort in het
Brussels Nederlandstalig onderwijs aan. "Wij spraken met onderwijsminister Hilde Crevits en andere beleidsmakers. Iedereen bevestigt het probleem, maar iedereen schuift de verantwoordelijkheid ook door naar andere instanties", zegt Els Lenaerts, een van de initiatiefnemers en zelf leerkracht in Brussel, in "De Ochtend" op Radio 1.

Recht op onderwijs

Bovendien voorspellen onderzoeksrapporten al jaren het plaatsgebrek in Brussel, zowel in het Frans- als Nederlandstalige onderwijs. "Ieder Kind Een Stoel" is het beu dat die inzichten niet leiden tot gepast beleid. De organisatie klaagt daarom de bevoegde overheden aan, omdat ze artikel 24 van de Belgische grondwet, waarin het recht op onderwijs wordt beschreven, niet nakomen.     

De klacht wordt ondersteund door concrete cases van ouders en kinderen die geen plaats vonden in het Brusselse onderwijs of hierdoor schade lijden. Ook wordt hij ondertekend door een tiental organisaties waaronder ook Unicef.

Het doel van de rechtszaak is om te bepalen wie de eindverantwoordelijkheid voor het probleem draagt, verduidelijkt Lenaerts. En uiteraard om er een oplossing voor te vinden. Op 8 september wordt de zaak behandeld.