Belga

"Uw zonnepanelen en uw Tesla zullen het klimaat niet redden"

"Uw zonnepanelen en uw Tesla zullen het klimaat niet redden." Dat stelt economoon Geert Noels vandaag in zijn column "Noelsspeak" voor De Tijd.  Zelfs het klimaatakkoord van Parijs zal de klimaatverandering niet omkeren, hoewel we van de strijd ertegen een topprioriteit moeten maken. Daar zijn volgens Noels veel radicalere oplossingen voor nodig.  

"Als de klimaatakkoorden al uitgevoerd zouden worden (wat Amerikaans president DonaldTrump intussen niet meer doet), dan zou de uitstoot van broeikasgassen stabiliseren tot 2030.  Maar dat is niet genoeg om klimaatwijziging te stoppen of om te buigen", stelt Noels in Noelsspeak, zijn maandelijkse column voor De Tijd . "Het hoerageroep over Parijs is daarom onbegrijpelijk. Vooral omdat maatregelen om het internationaal transport - een van de grootste vervuilers en de aanstoker van nutteloze globale verplaatsingen- aan banden te leggen zelfs niet werden besproken."

Het klimaatakkoord van Parijs is ook maar een planning op 20 jaar, legt Noels uit aan VRT NWS.  "Maar voor het klimaat is dat eigenlijk irrelevant, je moet dat op minstens 100 jaar bekijken. En dat beseffen die onderhandelaars ook, maar hun redenering is: je moet ergens beginnen. Maar zoveel tijd heb je dus niet."  

Xinhua/Photoshot. All rights reserved.

Tesla zal de wereld niet redden omdat de elektriciteit ook uit fossiele en nucleaire energie komt en de productie van batterijen energie zuigt. En ook uw zonnepanelen zullen de wereld niet redden, schrijft hij.

Noels ziet alleen maar oplossingen in radicale beslissingen op wereldniveau.  Zo suggereert hij bijvoorbeeld een drastische geboortebeperking in Afrika en demografische discipline in Azië. "Alle monden moeten daar gevoed worden, tenzij je akkoord gaat met een permanente ondervoeding. En dan kom je weer bij het ontbossingsverhaal en extra CO2-uitstoot. Om de situatie echt om te keren, moet je verder gaan dan wat je vervuild hebt, je moet nog meer CO2 uit de lucht halen dan je er eerst ingepompt hebt. Als je weet dat het meer dan een eeuw duurt om broeikasgassen af te breken, dan weet je dat het dus erg lang duurt om het effect af te remmen, laat staan om te keren."

Noels beseft dat weinigen zijn tekst graag zullen lezen: de klimaatnegationisten uiteraard niet, maar ook de verdedigers van het klimaatakkoord niet omdat zij dachten dat ze met de maatregelen van Parijs ver genoeg zaten. De mogelijke oplossingen die hij voorstelt, zijn op wereldniveau in het huidige politieke klimaat ook moeilijk bespreekbaar.

"Wereldwijde CO2-taks"

Noels noemt een wereldwijde CO2-taks, op alles, ook op het internationaal transport, een van de mogelijke oplossingen. Hij beseft dat ook dat iets is waarmee hij ingaat tegen de dogma's van veel economen. "Dat internationaal transport creëert een enorme uitstoot. De grootste zeeschepen stoten meer uit dan het wagenpark van de hele wereld. Die CO2-taks zou echter al een serieus verschil kunnen maken, want daaruit zouden ook prikkels kunnen voortkomen om nieuwe technologieën te ontwikkelen."

Het dogma "vrijhandel is goed voor iedereen" houdt volgens Noels dan weer geen rekening met alle aspecten en de verstrekkende gevolgen daarvan voor klimaat en milieu.  "Ik vertolk hier een mening die je zelden hoort en die men ook niet graag hoort omdat je er mensen mee tegen de schenen stopt."   

Spectaculaire technologische doorbraak kan nog hoop bieden

Toch geeft Noels de hoop op een radicale ommezwaai wereldwijd niet op. "Ook bij het gat in de ozonloog dat werd veroorzaakt door drijfgassen is men erin geslaagd een oplossing te vinden: regelgeving legde die aan banden. En er zijn wereldwijd wel 10 à 20 mensen die een global reach hebben, zoals Elon Musk van Tesla (foto in tekst). " Als hij een echte milieuvriendelijke wagen had willen bouwen, dan had dat geen elektrische sportwagen moeten zijn, maar een tegenhanger van de Fiat 500, vindt Noels.  Maar Musk heeft wel de mentaliteit die dingen in verandering kan brengen en hij heeft ook het geld om het te doen, benadrukt Noels.

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Volgens Noels moet de wereld nu rekenen "op een technologische doorbraak die even spectaculair is als het internet of de stoommachine. Een nieuwe energiebron of klimaatmanagement en de afbraak van CO2 in de atmosfeer door menselijk vernuft bijvoorbeeld. Allemaal niet onmogelijk, maar vertraagd door de illusie van het akkoord van Parijs dat we er al zijn."

Meest gelezen