Video player inladen ...

Debat Merkel-Schultz levert geen duidelijke winnaar op

In aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen van 24 september hebben huidig bondkanselier Angela Merkel (CDU) en haar uitdager Martin Schultz (SPD) hun eerste en enige rechtstreeks debat gehouden. Het debat kende geen duidelijke winnaar, al gaven de polls achteraf Merkel een licht voordeel.

In de peilingen ligt de SPD van Schultz ver achter de CDU/CSU van Merkel, maar omdat de helft van de kiezers nog onbeslist zijn voor wie ze zullen stemmen, blijft Schultz volop in zijn kansen geloven, al kon hij het verschil met Merkel niet echt maken.

Migratie

Een eerste groot thema in het debat was de migratie en de integratie van de vluchtelingen. Merkel blijft achter haar beleid staan, maar vindt dat Europa niet alle mensen die na hier willen komen kan opvangen. Daarom moet er gewerkt worden aan de oorzaken van de migratie en moet er meer steun gaan naar de herkomstlanden. Schultz was kritischer voor de Duitse vluchtelingenpolitiek en verweet Merkel dat ze haar beleid niet vooraf met de andere Europese landen had besproken.

Zowel Merkel als Schultz zijn er zich van bewust dat de integratie van de vluchtelingen een werk van jaren zal zijn. Beide waren het er ook over eens dat de invloed van radicale moslims en haatpredikers tegegengegaan moet worden.  Daarover moet een hartig woordje gepraat worden met Saudi-Arabië en Turkije.

Legale migratie

Beide kandidaten beseffen dat het afschermen van de Europese grenzen niet echt realistisch is. Om de vluchtelingenstroom naar Europa te stoppen wil Merkel vooral inzetten op het aanpakken van de oorzaken van de migratie. Vluchtelingen die hier geen asiel krijgen, moeten worden teruggestuurd en daarvoor moeten er akkoorden worden gesloten met "veilige landen".

Schultz ziet de zaken anders en zegt dat er maar een einde kan komen aan de vluchtelingenstroom als Europa een legale manier van migratie naar hier mogelijk maakt, zoals dat ook in de Verenigde Staten, Canada of Australië gebeurt. Die legale migranten moeten dan over Europa verspreid worden en landen die hieraan niet willen meewerken moeten  daarvoor financieel gestraft worden.  Merkel wil alleen legale migratie mogelijk maken voor mensen die een bijdrage kunnen leveren aan de Duitse economie. Het is dan Duitsland dat bepaalt welke mensen met welke kwalificaties naar hier kunnen komen.

AFP or licensors

Turkije

In Turkije zitten momenteel 14 Duitse bugers om onduidelijke redenen in de gevangenis. Volgens de beide kandidaten drijft Turkije onder president Erdogan steeds verder af van de Europese waarden. Om drukt uit te oefenen op Turkije wil Merkel vooral de economische samenwerking beknotten en financiële steun blokkeren.

Schultz ziet dat anders en wil er bij de EU-lidstaten op aandringen om de toetredingsgesprekken met Turkije formeel stop te zetten. Merkel sloot zich daar later in het debat bij aan, maar wil toch niet alle banden met Turkije doorknippen.

Economie

Ondanks het feit dat de Duitse economie het goed doet, zijn er nog altijd twee miljoen werklozen, zei Schultz, en vele mensen hebben precaire werkomstandigheden.  "Duitsland is een welvarend land, maar niet alle Duitsers zijn welstellend." Merkel daarentegen beroept zich op de goede economisch gang van zaken. Ze geeft wel toe dat er zeker wat betreft de langdurig werklozen nog werk aan de winkel is. Beide kandidaten zijn het wel eens dat de pensioenleeftijd van 67 niet verder uitgebreid kan worden tot 70 jaar, zoals in werkgeverskringen gevraagd wordt.

Ook de schandelen rond de auto-industrie, die het hart vormt dan de Duitse industrie, kwamen ter sprake. Merkel bleef bij haar standpunt dat de autoconstructeurs de wagens met sjoemelsoftware moeten upgraden, maar wees een financiële tegemoetkoming van de bedrogen klanten, zoals dat in de VS gebeurt, af.

Schultz gaat verder en wil gezamenlijke klachten van bedrogen klanten mogelijk maken. Hij dringt er ook op aan om oude diesels uit het verkeer te halen door het aanbieden van premies aan klanten die een nieuwer en schoner model kopen.