AFP or licensors

Wat kan België van de Duitse verkiezingen verwachten?

Binnen 3 weken trekken de Duitsers naar de stembus om uit te maken wie de nieuwe bondskanselier wordt. De strijd gaat tussen huidig bondskanselier Angela Merkel en de sociaaldemocraat Martin Schulz. Vanavond gaan de twee met elkaar in debat tijdens het eerste en enige TV-debat waarin ze het tegen elkaar opnemen. In de peilingen ligt kanselier Merkel bijna vijftien procent voor op haar uitdager. Wat kunnen wij van de Duitse Bondsdagverkiezingen verwachten?

labels
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Gedurende de volgende weken zal het nationale politieke debat in Duitsland door de verkiezingscampagne gekenmerkt zijn: op 24 september kiezen de Duitsers een nieuw parlement.

Ondanks verschillende verkiezingspeilingen is het te vroeg om precieze voorspellingen over de uitslag te maken. Het is met name onvoorspelbaar welke regeringscoalitie na de verkiezingsresultaten gevormd wordt, ofwel gevormd kan worden. Maar toch laten de huidige situatie t.o.v. de verkiezingscampagne en de stemming onder de Duitse bevolking enkele fundamentele uitspraken toe waarop België en Europa zich na 24 september mogen instellen. Vijf punten zijn daarbij naar mijn mening bijzonder belangrijk.

Het hoge stabiliteitsniveau

De economische situatie van Duitsland is zeer goed. Dat ziet ook een significante meerderheid van Duitsers met oog op hun persoonlijke situatie zo. De werkloosheidscijfers zijn volgens de OESO geleidelijk gedaald tot nu 3,9% (1ste kwartaal 2017). Dit is  minder dan de helft van het Europese gemiddelde (8,1%). De goede economische groei ging gepaard met een consolidering van de overheidsbegrotingen, waardoor de federale regering nieuwe manoeuvreerruimtes gewonnen heeft. 

Anders dan in de andere landen bestaat er in Duitsland geen afkeer van de gevestigde partijen. Dat blijkt toch uit de peilingen en de vergelijking met het resultaat uit de parlementsverkiezingen van 2013. De populistische partij “Alternative für Deutschland” (AfD) profileert zich als een partij van een kleine minderheid en zal volgens recente peilingen bij de volgende verkiezingen slechts 7% behalen.

De binnenlandse veiligheid

De Duitse burger is zich van het terreurgevaar bewust; 80% houdt zelfs rekening met nieuwe aanslagen. Tegelijkertijd is een meerderheid van de bevraagde personen vastbesloten zich niet te laten intimideren en persoonlijke levensgewoontes ondanks de risico’s niet te veranderen. Voor de nieuwe Bondsregering – dit is nu al te voorspellen – zullen de versterking van de veiligheidsdiensten alsook terreurpreventie een bijzondere plaats innemen.

In Duitsland bestaat er geen afkeer van de gevestigde partijen.

De grote betekenis van de trans-Atlantische betrekkingen

Voor Duitsland zijn de betrekkingen met de VS altijd van groot belang geweest. Ook vandaag blijft dat, gezien de grote uitdagingen waar de hele Westerse wereld mee geconfronteerd wordt, onveranderd. Tegelijkertijd rijzen er – zich distantiërend van het traditioneel zeer positief beeld van Amerika – actueel in de bevolking grote twijfels over de betrouwbaarheid van de VS onder president Trump


Daardoor is het bewustzijn aangewakkerd dat Europa sterker voor zichzelf zal moeten opkomen. Bondskanselier Merkel heeft het kort en bondig geformuleerd: wij Europeanen moeten ons lot zelf in handen nemen. 

De verplichting voor Europa en de Europese Unie

Uit een in juni gehouden peiling blijkt dat 88% van de Duitsers van het lidmaatschap in de Europese Unie overtuigd is. Ruim meer dan 90% vindt dat nauwere samenwerking van de Europese lidstaten belangrijk is om de centrale uitdagingen, nl. het terrorisme en de vluchtelingencrisis, met succes het hoofd te kunnen bieden. 

Europeanen moeten hun lot zelf in handen nemen.

Daarbij is het vanzelfsprekend om een Europees Duitsland, en geen Duits Europa, na te streven. In de huidige globale context – en dit is al voor iedere Duitse regering het leidmotief geweest – is elke individuele lidstaat van de EU, onafhankelijk van zijn relatieve grootte, gewoon maar een “klein land”, zoals Paul Henri Spaak het al zag. Daarom hebben alle lidstaten er baat bij zo nauw mogelijk samen te werken indien ze bij de grote, globale kwesties betekenisvolle invloed willen uitvoeren.

Open tegenover de wereld

Ten laatste: Duitsland is en blijft een land dat open tegenover de wereld staat, en dat zich van het belang van de mondialisering en van de vrije wereldhandel voor de welvaart in Europa bewust is. Daarom hecht een grote meerderheid van de Duitsers een groot belang aan de handelsbetrekkingen met de VS, maar ook met andere belangrijke economische partners. Tegelijkertijd bestaat er ook de duidelijke overtuiging dat bv. om de omvang en de gevolgen van de klimaatverandering te beheersen de internationale samenwerking op wereldschaal onmisbaar is.

Het resultaat uit de voorgenoemde vijf punten toont het aan: Duitsland blijft een voorspelbare, nauwe partner met een duidelijk waardenkompas en een hoogontwikkelde verantwoordelijkheidszin. Het Duitse buitenlands beleid zal ook na de federale parlementsverkiezingen nog altijd door een hoge mate aan continuïteit gekenmerkt zijn.

______ 

VRT NWS wil een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen, publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.