AP/South Korea Defense Ministry

"Noord-Korea wil erkend worden als kernmacht. We moeten daarover durven nadenken"

Moet de internationale gemeenschap het Noord-Koreaanse regime keihard aanpakken en het zo tot betere gedachten brengen, of moeten we gewoon de realiteit aanvaarden en praten met Pyongyang? Professor Koen de Ceuster van de universiteit van Leiden en professor Robert Kelly van de universiteit van Busan, in Zuid-Korea, kiezen voor de tweede optie.

"Bij mijn weten hebben sancties tot nu toe nergens een probleem opgelost", zegt Korea-kenner Koen De Ceuster in Terzake. "Het is natuurlijk een signaal, maar dat wordt niet gehoord in Pyongyang. Integendeel, Pyongyang blijft de draak steken met de internationale gemeenschap door keer op keer een stap verder te gaan."

De Ceuster ziet geen heil in de stoere taal van Washington aan het adres van de Noord-Koreaanse machthebbers en heeft het over een "mantra van de internationale gemeenschap in navolging van de VS" om aan te dringen op een volledige nucleaire ontmanteling van Pyongyang. "Dat stadium zijn we al lang voorbij. De Noord-Koreanen willen erkend worden als kernmacht. De internationale gemeenschap moet daar vandaag over nadenken. Dat is een zure appel waar je dóór moet."

VRT

"Er zijn weinig alternatieven", beaamt Robert Kelly, die professor is aan de universiteit van Busan, in Zuid-Korea. De militaire optie waarbij Noord-Korea wordt aangevallen noemt hij heel gevaarlijk. "China is een  bondgenoot en is dus eigenlijk verplicht Noord-Korea te steunen als het wordt aangevallen." En een oorlog tussen twee wereldgrootmachten lijkt niet bepaald een aanlokkelijke gedachte.

Kelly wijst op het "linkse alternatief". "We zitten opgescheept met een nuclearisatie van Noord-Korea, want dialoog noch aanvallen bieden een oplossing. De Noord-Koreanen willen gewoon overleven."  Volgens Kelly zal Pyongyang zijn kernwapens niet inzetten. "Noord-Korea probeert gewoon te overleven. Ze hebben gezien wat er gebeurd is met Khaddafi in Libië en Saddam Hoessein in Irak en ze willen zich kunnen verdedigen tegen een regimewissel aangestuurd door de VS."

Video player inladen ...

Ook Washington zal het spel allicht niet te hard spelen. "Iedereen hier is het erover eens dat oorlog met Noord-Korea echt niet aan de orde is", zegt correspondent Björn Soenens vanuit New York. Het lijkt erop dat we de jongste maanden in de eerste plaats te maken hebben met een spelletje blufpoker aan beide kanten. "De wereld mist creatieve oplossingen om Noord-Korea in bedwang te houden", aldus Soenens. 

Video player inladen ...