Bacquelaine: "Wel daling pensioen voor werkloze vijftigplusser"

Een werkloze vijftigplusser valt inderdaad na een jaar werkloosheid terug op een basisbedrag. Volgens minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) staat dat in de ontwerpteksten over de pensioenhervorming die hij naar de Raad vcan State heeft gestuurd.

"In hun huidige vorm voorzien deze ontwerpen geen uitzonderingen voor de werklozen die ouder zijn dan vijftig jaar. Indien een werkloze die ouder is dan vijftig jaar zich niet kan beroepen op een uitzondering om te ontsnappen aan de degressiviteit die werd ingesteld door de vorige regering, zullen zijn rechten woren berekend in de tweede periode op basis van het minimumjaarrecht", verduidelijkt Bacquelaine in een persmededeling.

Die tweede periode gaat van start na twaalf maanden werkloosheid. De minister benadrukt dat de hervorming van de berekening van pensioenrechten die tijdens de tweede periode werkloosheid werden opgebouwd en tijdens de periodes van brugpensioen, veel uitzonderingen bevat. De hervorming geldt ook alleen voor pensioenen die ten vroegste op 1 januari 2019 zullen ingaan en slaat alleen maar op de gewerkte of gelijkgestelde periodes na 1 januari 2017.

Als iemand 140 euro bruto minder pensioen zal krijgen, gaat het volgens Bacquelaine om werknemers die tijdens hun laatste job een loon kregen dat boven het plafond van 54.648,70 euro lag en die zonder onderbreking in de tweede en derde periode van werkloosheid zijn gebleven gedurende minstens vier jaar.

Anderzijds vrijwaart de berekening van de pensioenen op basis van het minimumjaarrecht, de werknemers van wie het laagste loon lager lag dan 23.841,73 euro op jaarbasis. De laagste lonen worden dus volledig gevrijwaard, benadrukt Bacquelaine.

De vraag of de beslissing nu al dan niet genomen was, leidde gisteren tot een pittig debat tussen partijvoorzitters Gwendolyn Rutten (Open VLD) en John Crombez (SP.A). Regeringspartners N-VA en CD&V lieten vandaag horen dat er nog geen beslissing is genomen. Dat heeft ook premier Charles Michel (MR) vandaag nog eens bevestigd: er is formeel nog geen beslissing genomen, ondanks het persbericht van de minister van Pensioenen.